Vår slipp.

 

                                     Vår slipp

Det er tidlig vår og vinteren ser ut til å slippe taket. Vinteren har vært meget hard og kald, men vannføringen har holdt seg på anstendig nivå så bunndyr og rogn har forhåpentligvis klart seg bra. Redaktøren har vårt uten pc en stund så derfor har det vært rimelig stille fra oss på nett en tid. Dette betyr ikke at foreningen har ligget på latsiden, tvert imot.
Beslutningen om restaurering av elva er tatt og jobben er tildelt Norconsult med de beste folkene på området på saken. Det er de samme som sto bak jobben som ble gjort i Brumunda, noe som endte meget bra. Nå forgår det prosjektering med det bakgrunns fakta som ligger på bordet. Rapporten fra Uni miljø blir vektlagt og veier tungt i hva som skal prioriteres. Formannen og Morten har vært med på møtene og har lagt frem sine ønsker om hav vi vil ha gjort. Budsjettet ligger over en mil, men mulighetene for å øke på dette med enda 50% er til stede noe som skaper muligheter til mye aktivitet.
Det planlegges harving av elvebunnen og utlegging av stor stein som noen av tiltakene. Vi ønsker også noen plasser å heve vannstanden noe, men dette kan by på trøbbel med tanke på flom.

Corona har satt sitt preg på det meste siste året, så også hos oss. For andre året blir det ikke årsmøte. Årsmøte bruker å være helgen før påske, men for andre året på rad går dette ut. Litt trasig dette, men styret fortetter slik det er og regnskapet er godkjent med et lite overskudd på rundt 2000 kr.

Den neste store saken vi følger er byggingen av renseanlegg hos de som vasker grønnsaker ute bed Lund. Dette skulle vært satt i sving for et år siden, men Corona utsatte hele prosessen et år. Vi har fått bekreftet at prosessen nå er i gang og det hele skal være i drift 1.1 2022.
Meget bra dette for begge disse sakene vil løfte elva betydelig, både insekter og fisk vil få et oppsving.

Vi har også i år fått en henvendelse fra vassdragsforbundet om å ta vannprøver fra elva, noe vi har sagt ja til. Hvor mange prøvesteder og varighet har vi ikke kjennskap til men at det dreier seg om et større parti er vi ganske sikre på.

Vinteren er også tid for fangst av predatorer. Mink finnes langs hele elva og vårt «parkvesen» har hatt feller ute med fangst. Det er tatt ut 3 mink er tatt ut samt at noen fiskespisende fugler ble tatt ut i fjor høst har minsket trykket på fisken. Parkvesenet vårt sier nå at det ikke finnes spor etter predatorer på stekket nedenfor Skreia. Våre folk har også hogget unna slik at det er lett å ta seg frem når harrfisket starter om ikke lenge.

Vi kjører på med full fiskebørs også 2021 og som vanlig meldes fisk til terje@lenaelva.no
Harr over 600 gram vil være på børsen frem til ferien. Vi anbefaler c&r fremdeles og harr måles etter k- faktor 1 og ørret måles etter k- faktor 1,2. Husk lengde på fisken når du melder inn.

Skitt fiske

LEFF

 

 

sitemap
Copyright © Lenaelvens Fiskerforening Rediger / Powered by Dynasite.no