HarrfiskeLenaelva har en god bestand av harr som bruker elva som gyte og oppvekst plass. Fra gammelt av så ble det tidliggytende harren kalt for isharr. Dette var fordi den var på plass allerede da isen gikk. Dette var også gjerne stor fisk som var noe gråere i fargen som hadde denne betegnelsen. Slik er det enda, harren er på plass tidlig. Når harren vandrer opp i elva så kan det være store mengder og store fangster har forekommet. Det er et spennende fiske etter harren, den er ikke redd slik som ørreten. Man kan se at den går helt inn til elvebredden når den er på vei oppover elva. Selve fiske kommer gjerne ikke i gang før flommen har lagt seg i månedsskiftet april \ mai. Da tar harren det meste av agn, vi har brukt fortyngede nymfer som har fungert utmerket på normal elv. Med fortyngede nymfer menes gullhodet hareørenymfe og montananymfe.

Litt senere utpå sommeren kan du ta harren i elva på tørrfluer. Det er gjerne slik at harren er glad i vårfluer og forskjellige utgaver av det fisker bra.

Harren i Lenaelva her litt begrenset utbredelse av den enkle grunn at fisken ikke klarer å komme opp fossen ved Landheim. Dette er grunnen til at elva ovenfor Skreia er en ren ørretelv. For den som er ute etter grov harr så er dette stedet, det landes årlig fisk over kiloen og halvkilos fisk er ikke uvanlig.

Alle fotos : Chris Appelby

sitemap
Copyright © Lenaelvens Fiskerforening Rediger / Powered by Dynasite.no