Kraftverk

Eidsiva energi planlegger i samarbeid med Kværnum Bruk et kraftverk for å utnytte fallrettighetene de har ved Skreia. Etter at det var en befaring på stedet 3. mai fikk utbyggerene beskjed om at fiskeforeningen var sterkt i mot måten de ville gjennomføre utbyggingen på. NVE ga også utbygger beskjed om at de helst ikke ville at utbygger skulle tørrlegge elva på vinterstid. Bilde viser en del av den berørte strekningen. Fallhøyden skal etter det vi erfarer være 18 meter. På den berørte strekningen har vi to fisketrapper med totalt 36 kummer.

15.03.2012

Ordfører i Østre Toten Hans Seierstad går ut i siste uke i Totens Blad og forteller at nå går det mot en løsning på kraftverksaken på Kværnum bruk. Det gikk også frem i samme artikkel at Lenaelvens fiskerforening er enige i at det bør bygges ut noe som bare er en delvis sannhet....
Les mer

21.11.2011

Det er nå 21\11 2011 og det er bevegelse i saken igjen. Totens Blad skriver at det er sendt et brev fra olje og energi dep til utbygger. Vi avventer en ny utvikling i saken.
Les mer

23.11.2008

Vi skriver nå 23\11 2008 og saken har tatt nye vendinger. NVE har i en pressemelding gitt beskjed om at elva ikke skal bygges ut. Hensynet til storørret stammen i elva skal veie tyngst og utbygger får ikke konsesjon til å bygge ut kraftverket ved Kvernum Bruk.

Les mer
sitemap
Copyright © Lenaelvens Fiskerforening Rediger / Powered by Dynasite.no