Kultiverering

KULTIVERING I LENAELVA

Lenaelvens fiskerforening driver kultiverering i Lenaelva. Vi liker bedre å kalle det for fiskepleie for det er det vi gjør. Foreningen driver på frivillig basis med opprydding langs elva og hver vår er det en dugnad på de mest brukte fiskeplassene. Det er alltid slik at vinteren og vårflommen fører med seg avfall som ikke hører hjemme i elva. Ikke sjelden kommer det hele trær med elva og de må fjernes før de demmer opp og hindrer fisken i å komme frem.

Vi holder også øye med flere vanningsdammer som kan virke som rene fiskefellene der de står og tar inn vann hele sommeren og ikke har noe utløp. Hvis ikke disse tømmes på høsten vil fisken fryse inn på vinterstid. Det er fire fisketrapper i elva som foreningen har bygget, disse blir rensket flere ganger i året.

Foreningen har en gapahuk stående ved Håjendammen som fiskere kan bruke. Det er også oppført en ny gapahuk ved travbanen på Skreia i 2009 med støtte fra lokalt næringsliv.

Foreningen forvalter fiske etter både elveørret og gytevandrende Mjøsørret. Vi registrerer hver ørret som passerer fella vår på Skreia. All oppvandrende fisk blir stoppet og får et floymerke med nummer som viser når den er merket. Av den oppvandrende Mjøsørreten plukkes det ut store fisker som brukes til stamfisk. I første delen av oktober strykes vanligvis 5-7 store hunnfisk som gir 10- 15000 rogn. Vi leverer rogna på Lillhammer og kan av et årskull hente hjem 1500 tosommerig og 3-4000 ettårig settefisk litt avhengig av overlevelsen i klekkeriet. De tosommerige settefiskene blir satt rett i hovedelva mens de mindre blir satt i tilløpsbekker for bedre overlevelse. Alle disse fiskene er fettfinne klippet.

Foreningen følger opp hvis det er uhell med utslipp i elva. Siden elva renner gjennom en jordbrukskommune kan det lett komme uheldige utslipp i elva. Det har vært mange slike saker siste tiår og dette har alltid satt fiskebestanden tilbake. Et godt samarbeid med Østre Toten kommune har vært godt å ha i slike saker.

Lenaelvens fiskerforening har som formål å legge til rette for et godt fiske og jobber mot dette. Det er mange utfordringer, men foreningen vil ikke gi opp. Støtt oss i vårt arbeid.

Se bilder

description
description
sitemap
Copyright © Lenaelvens Fiskerforening Rediger / Powered by Dynasite.no