Kraftverks avgjørelse

  Endelig! Det har gått lang tid men endelig har olje og energi Dep avgitt sin kjennelse i kraftverksaken som Kværnum bruk har satt i gang i Lenaelva. Like føre jul kom kjennelsen som vi har ventet på og det gikk fiskerene sin vei. Departementet sa nei som NVE hadde gjort før dem. Det var jubel i leieren da...
Les mer

Vassdragsplan ut på høring

Vassdragsplan ut på høring

Frist for å sende høringsuttalelse til Østre Toten kommune er 1. februar 2013.

Trykk Les mer for hele artikkelen.

Les mer
  Vi er i midten av oktober og fiskesesongen er for lengst ferdig. I den siste tiden har fylkesmannens folk el-fisket elva. Det er fisket på mange steder og målet var å kartlegge småfiskbestanden.  Det positive var at de fant fisk på samtlige steder, men tettheten var lav på enkelte steder. Tettheten...
Les mer

Storørret i fella

  Det har vært en begredelig september i Lenaelva der det kun er tatt to «børsfisker» på stag. I fiskefella vår har det heller ikke vært særlig fart, ved slutten av august hadde ca 30 mjøsørreter passert her. Ikke at det er så uvanlig men når det passerer kun fem fisker de...
Les mer

Snart sesongslutt

Les mer

flue elv

Midt i august er det fine forhold for flue i elva

Les mer

Meld inn fisken !

  Meld inn fisken. Fisket i Lenaelva har tatt seg opp de siste ukene og som det går frem av fiskebørsen her har det blitt tatt flere fine fisker. Fiskeforeningen ønsker at de som fisker skal være flinkere til å melde inn fangsten. Det skal være tatt flere store ørreter uten at det er meldt inn på...
Les mer

August

Storørret måneden

Les mer

Flom

  Vi har fått ferie og den første virkelige flommen i elva er et faktum. Etter regn i flere dager går elva stor og brun. Vi har passet på og ryddet litt på noen fiskeplasser og latt flommen rydde opp. Trær og kvister farer nedover med stor fart. Med flommen kommer også de første gytevandere...
Les mer

Sommerelv

  Vi skriver 10. juni og elva er lita men fremdeles fiskbar. Det er meldt inn en del fisker de siste ukene og nå er det fremdeles en stor harr som er den største fisken. Hele 1150 gram veide harren til Kai og det er en stor harr. Vårt fokus har i det siste vært mot Håjen og demningen der. Lesere av Totens Blad har...
Les mer

03.06.2012 - Nye mønstre for fluebinding lagt til.

Mads Andersen fra Aflua.no har bidratt med 4 nye mønstre for binding av fluer som er aktuelle å bruke i elva. De nye mønstrene er for Superpuppan, Foam maur, Parachute fluer og Myggklekker.
Les mer

16.05.2012 - Demningen på Håjen

Onsdag 16\5 var hovedoppslaget i Totens blad at demningen i Håjen behøver oppgradering. Demningen har lenge vært dårlig og etter at vannstanden i nedre dammen ble senket så har vannet gravd under demningen. Etter mange år så er det nå hull under demningen slik at hvis muderet i selve dammen ble fjernet...
Les mer

16.05.2012 - Mer harr

Det er en gruppe fiskere som har lagt sin elsk på elva vår som flue elv. Tross vanskelige forhold den siste tiden så har de gjort flere forsøk med godt resultat. Mange harr har de tatt og denne uken kom selve grom harren på land. Hele 950 gram veide Marius som flue harr. Harren er en takknemlig sportsfisk, med den store...
Les mer

13.05.2012 - Fluebindemønstre!

Mats Andersen fra Aflua.no har tilbydt seg å bidra med innhold på nye Lenaelva.no.

Les mer

07.05.2012 - Harren er her

Harren er på elva.

Les mer

Endelig !

Vi er meget tilfreds med å kunne presentere vår nye nettside.

Les mer

Mars/April

Det har vært stille fra oss en tid nå men det er fordi vi nå jobber med en ny hjemmeside som vil komme i løpet av våren.

Les mer
sitemap
Copyright © Lenaelvens Fiskerforening Rediger / Powered by Dynasite.no