Meld inn fisken !

 

Meld inn fisken.

Fisket i Lenaelva har tatt seg opp de siste ukene og som det går frem av fiskebørsen her har det blitt tatt flere fine fisker. Fiskeforeningen ønsker at de som fisker skal være flinkere til å melde inn fangsten. Det skal være tatt flere store ørreter uten at det er meldt inn på fiskebørsen.
Foreningen mener at det er viktig at de som får fisk melder inn den. På den måten kan de holder rede på bestanden og uttaket av fisk fra elva. Ut fra de siste dagene kan det se ut som om det kan komme opp noe mere fisk enn hva som det har vært de siste årene, selv om fisken i år er noe mindre enn tidligere år. Foreningen presiserer at de oppfordrer til fang og slipp. Vi godtar en ca vekt på grunnlag av lengde på fisken selv om de gjerne vil kontroll veie de største fiskene.

Vi ventet også at landbruksministeren som var på Toten denne uken skulle komme en tur i elva, men programmet hans ble for tøft. Som en erstatning har en film team meldt seg på og vil komme på inspeksjon med det første. Vi får se hva dette blir til men mere info kommer her.

 

sitemap
Copyright © Lenaelvens Fiskerforening Rediger / Powered by Dynasite.no