Kontakt

Per Erik Halvorsrud
90725805
Narve Nilsen
95426946
Terje Håkensbakken 91141196 terje@lenaelva.no
Kjell Narve Herberg 41543873
Arve Lindberg 97148770
Morten Sommerfelt 91846536

Web ansvarlig-

Anders Montgomerie

95166336 anders@lenaelva.no
sitemap
Copyright © Lenaelvens Fiskerforening Rediger / Powered by Dynasite.no