Fiskeplasser

Her vil vi persentere fiskeplasser i elva. Dette er først og fremst beregnet for nye fiskere da mye av denne informasjonen er kjent for lokale fiskere.

Sundvika

Sundvika er utløpet av Lenaelva og egentlig er det et elvedelta som er veldig grunt. Det kreves ikke fiskekort for å fiske i Sundvika som må regnes som en del av Mjøsa og hører til Totenvika naturreservat. Fiskeforeningen har heller ikke noe med fisket der. Siden deltaet er grunt og veldig næringsrikt på...
Les mer

Høljedammen

Høljedammen ligger nederst i Lenaelva ved Travbanen til Viken travselskap. Som navnet sier så renner den vesle sideelva Hølja inn her. Selve dammen er vel 20 meter lang og er på vanlig vannstand 1,5 meter dyp. Vannstanden er senket og dette ser man på at det vanligvis er en liten foss der Hølja renner inn.. Dette...
Les mer

Skreia

Området rundt Skreia er en lett tilgjengelig fiskeplass. Man kan for det meste kjøre helt frem til fiskeplassene. Den nederste fiskeplassen her er Hovendammen nede ved Landheim. Dette er øverste stedet du kan få harr og harren kan stå tett her sist i mai. Denne dammen stopper også ørreten ved høy...
Les mer

Krabyskogen

Krabyskogen er en stor fiskeplass. Betegnelsen kan brukes på nesten en mil med elv. Her kan man ikke snakke om en spesiell fiskeplass som er bedre enn andre. Det er fisk på alle de stedene som det er naturlig at det står fisk. Store deler av Krabyskogen er kanalisert som følge av hyppige flommer og oversvømmelse for en...
Les mer

Kloppen

Kloppen er et område som ligger oppstrøms Krabyskogen. Et vanlig utgangspunkt er brua ovenfor Kloppen trevare, lett å finne og muligheter til parkering. Elva her er også kanalisert på enkelte strekninger men siden det er noe mer fall i elva så er det ikke så store dammer som lengre ned. Det er mange fine...
Les mer

Lena

Som navnet tilsier så renner elva rundt Lena. Området rundt Lena har en mengde gode fiskeplasser. Spesielt må Håjendammen som er en meget lang dam nevnes som en veldig god plass. Her kan det fiskes med sluk, mark og flue. Det bør nevnes at det kan være enorme klekkinger av fjærmygg i område. Det blir...
Les mer

Kolbu

Elva blir stadig mindre jo lengre oppover i vassdraget du kommer. Det kommer stadig inn flere sideelver her oppe. Det er likevel mye ørret her i området selv om størrelsen er noe mindre enn lenger nede i elva. Det er flere gode plasser ved Kolbu renseanlegg. Elva går her helt inn til veien så det er lett og komme til...
Les mer
sitemap
Copyright © Lenaelvens Fiskerforening Rediger / Powered by Dynasite.no