Skreia

Området rundt Skreia er en lett tilgjengelig fiskeplass. Man kan for det meste kjøre helt frem til fiskeplassene. Den nederste fiskeplassen her er Hovendammen nede ved Landheim. Dette er øverste stedet du kan få harr og harren kan stå tett her sist i mai. Denne dammen stopper også ørreten ved høy vannstand. Fisken klarer ikke å komme opp fossen hvis det er for mye vann.

Litt lenger oppe finner du Åsdammen. Her finnes det alltid stor fisk, men nå er du oppe i oppvekst området for mjøsørret og det kan være store mengder små ørret her. Respekter derfor alltid minstemålet på 30 cm. Dammen lar seg fint avfiske med flue.

Ved Kværnum finner du Storhølen. Det kan være vanskelig å komme ned til hølen. Det står til en hver tid store mengder fisk i hølen, men det er langt mellom de store. Vi anslår at flere hundre ørreter overvintrer i denne dammen.

Øverste fiskeplass her er inntaksdammen til Kværnum like ved riksvegen. Vi kaller denne dammen for Skådammen. Dammen er vanskelig å fiske av men her kan du få stor elveørret og mjøsørret hvis du er dyktig.

Se bilder

description
description
sitemap
Copyright © Lenaelvens Fiskerforening Rediger / Powered by Dynasite.no