Sundvika

Sundvika er utløpet av Lenaelva og egentlig er det et elvedelta som er veldig grunt. Det kreves ikke fiskekort for å fiske i Sundvika som må regnes som en del av Mjøsa og hører til Totenvika naturreservat. Fiskeforeningen har heller ikke noe med fisket der. Siden deltaet er grunt og veldig næringsrikt på grunn av alt som alt som elva fører med seg kan man oppleve et fantastisk fiske etter mange arter her.

Man kan treffe mange fiskearter i Sundvika og ørret er vel den minst vanlige arten å få her. Først å fremst så er det abbor som man får her. Store mengder abbor gyter i deltaet og lever her på grunn av stor tilgang på byttefisk. På våren går store gjedder inn her for å gyte og de kan gjerne bli her hele sommeren. Gjedder over 5 kg har vi sett mange ganger. Før var det tradisjon å skyte gjedde med hagle på våren, men dette er nå forbudt.

Utvalget av fisk strekker seg til det meste av hva Mjøsa har å by på med unntak av dypvannsfiskene. Plassen er lett tilgjengelig fra Renseanlegget.

sitemap
Copyright © Lenaelvens Fiskerforening Rediger / Powered by Dynasite.no