Fiskekort

Lenaelvensfiskerforening disponerer fiskeretten i Lenaelva, og selger fiskekort for hele strekningen fra Kolbu til Sundvika.

Foreningen har stor stabilitet i ledelsen og alle midlene som kommer inn fra kortsalg går tilbake til elva som kultiveringstiltak.
Det jobbes kontinuerlig med forbedringer i elva.
Vi kan tilby harrfiske i de nedre delene av elva fra isløsningen og til etter sankhans.
Storørretfiske etter gytevandrende mjøsørret foregår i de nedre delene fra juli og til sesongen avsluttes 9. september.
Elva er fredet fra 10. september og til 1. januar.

Fiskekort kan man kjøpe hos ESSO Lena, ESSO Skreia, G-Sport Toresen, Skreia Sport og Spill, Statoil Kolbu og Turistkontoret Gjøvik.


Kortpriser

Sesong        kr 300
Tre døgn     kr 96
Døgn           kr 60
____________________________________________________________________________________________________

Fiskekort kan kjøpes på SMS.
Veiledning finner man her.

****************


Skitt fiske

Lenaelvensfiskerforening

 

Se bilder

description
sitemap
Copyright © Lenaelvens Fiskerforening Rediger / Powered by Dynasite.no