Vannføring for Lenaelva

Målestasjonen er lokalisert på Lena, vannføringen i Skreia vil være noe større pga sidebekker og tilsig.

Du finner grafer for vannføring i m3/s og vannstand i moh.

Lenken åpnes i nytt vindu.

Vannføring fra NVE's målestasjon

 

 

sitemap
Copyright © Lenaelvens Fiskerforening Rediger / Powered by Dynasite.no