Fiskeregler

På grunn av stort press på fiskeplasser i Lenaelva skal følgende regler følges av alle fiskere.

* Det skal tas hensyn til avlinger og privat eiendom ved ferdsel langs elva.

* Alt fiske starter øverst i hølen du skal fiske i.

* Det skal være bevegelig fiske, ingen får oppholde en fiskeplass over 15 minutter.

* Alle skal fiske seg nedover hølen.

* Ingen får gå ut i elva foran en som fisker seg nedover.

* Vis respekt for fiskere og fisk.

* Sett fisk under minstemålet 30 cm skånsomt tilbake i elva.

* Siste fiske dag er 9\9

sitemap
Copyright © Lenaelvens Fiskerforening Rediger / Powered by Dynasite.no