Høljedammen

Høljedammen ligger nederst i Lenaelva ved Travbanen til Viken travselskap. Som navnet sier så renner den vesle sideelva Hølja inn her. Selve dammen er vel 20 meter lang og er på vanlig vannstand 1,5 meter dyp. Vannstanden er senket og dette ser man på at det vanligvis er en liten foss der Hølja renner inn..

Dette er første stopp for Mjøsørreten, og er et av de sikreste stedene å treffe den. Ved liten vannstand vil det også stå fisk å vente på vann for å komme opp i Hølja. Det er mulig å fiske med flue i dammen men dette krever vadebukse. Flere store ørreter er landet her siste årene på flue.

Dette er også en sikker plass for harr på våren. Siden dammen ligger så langt nede i elva så kan man også få andre arter her. Vi har fått abbor, ørret, harr, mort, gjedde og vederbuk her. Siden du nå er oppe i elva gjelder fiskereglene for Lenaelva her og du må løse fiskekort.

sitemap
Copyright © Lenaelvens Fiskerforening Rediger / Powered by Dynasite.no