flue elv

 

Flue elv

Etter at elva har vært stor i lang tid har godværet som har ligget over Toten gitt mindre vannføring og gode forhold for fluefiske. Det et tatt noen fisker på flue siste uke og det er ikke bare streamere som tar fisk. Det er meldt om Mjøsørret tatt på nymfe.
Ellers er det et flott syn at det er mye små fisk på de nederste delene av elva. Vi ser hele tiden små fisk som vaker og dette er fisk som skal ut i Mjøsa neste år.
Den gytevandrende fisken har i år vært liten og dette er sannsynligvis på grunn av at det er det første avkommet etter den gode gytingen i 2006. Om dette er tilfelle så kan vi forvente oss noen sterke årganger fremover siden årene 2006- 08 var år med god gyting i elva.
Det er også bevist at våre fisketrapper virker da merket fisk er fanget langt oppe på Krabyskogen.

Vi var også engasjert til å ta i mot landbruksministeren når han var på besøk her på Toten. Nå ble ikke det prioritert så derfor fikk han aldri se fisken vår.

Vi oppfordrer fremdeles til c & r og godtar ca vekt på fisk basert på lengde.
Elva er åpen for fiske frem til 9.september.

 

Se bilder

description
description
sitemap
Copyright © Lenaelvens Fiskerforening Rediger / Powered by Dynasite.no