sesongslutt-ii

 

Vi er i midten av oktober og fiskesesongen er for lengst ferdig. I den siste tiden har fylkesmannens folk el-fisket elva. Det er fisket på mange steder og målet var å kartlegge småfiskbestanden.  Det positive var at de fant fisk på samtlige steder, men tettheten var lav på enkelte steder. Tettheten varierer fra 0,1 til 0,5 fisk per kvadratmeter. På noen steder var sammensetningen av aldersgrupper noe spesiell uten innslag av yngel født i år. Vi vet mere om dette når fylkesmannen kommer med sin årlige rapport utpå vinteren en gang.
Når vi sier at tettheten er lav enkelte steder så er den ditto høyere i den vesla sidebekken Hølja. Fylkesmannens folk hadde aldri sett så store forekomster av yngel noe sted. På hundrede kvadratmeter hadde de hatt oppe nesten 200 småfisk! Dette er meget bra og siden dette er avkom av mjøsørret så har vi en stor reserve der om det skulle skje noe galt i hovedelva.

Lars Nilsen holdt foredrag på vår sesongavslutning og viste filmsnutter fra sitt rikholdige utvalg. Litt skuffende var det at ikke flere enn ca 40 møtte opp for å høre på.  Lars viste fil fra så vel Frogner parken som Karibien og gjorde rede for hvordan de forskjellige filmene hadde blitt til. Etterpå ble det vist bilder fra elva og de som hadde fått de største fiskene ble premiert. Moro var det at hele fem fiskere under 16 år hadde meldt inn fisk.

Vi har også satt ut fisk, hele 620 toårig settefisk av egen stamme er satt ut i elva.

 

Se bilder

description
sitemap
Copyright © Lenaelvens Fiskerforening Rediger / Powered by Dynasite.no