15.03.2012

Ordfører i Østre Toten Hans Seierstad går ut i siste uke i Totens Blad og forteller at nå går det mot en løsning på kraftverksaken på Kværnum bruk. Det gikk også frem i samme artikkel at Lenaelvens fiskerforening er enige i at det bør bygges ut noe som bare er en delvis sannhet. Terje Håkensbakken i foreningen sier til avisen at det bare er hvis de tiltakene som Morten Kraabøl foreslår i sin rapport som ligger ved ankesøknaden blir gjennomført i sin helhet at de kan være med på at elva utnyttes til kraftproduksjon. Dette har vært forutsetningen hele tiden. Dette innebærer at fisketrappa på stedet må bygges helt om. Vannstanden i Skådammen skal heves slik at inntaket til kraftverket kommer langt under overflaten og at det skal bygges en spesiell utløpsrenne for å ta vare på utvandrende fisk. Ved utløpet skal det bygges en terskel som fordeler vannet slik at fisk ikke blir stående ved utløpet. Videre skal oppgangen av Mjøs ørret kunne styre kjøringen av kraftverket slik at man er sikret god vannføring i elva når fisken går. Kraabøl utelukker heller ikke at minstevannføringen i elva må økes noe i forhold til det som er beskrevet. På grunn av disse tiltakene endret fiskeforeningen sin holdning fra negativ til nøytral i saken. De kan leve med begge utfallene i saken men vil samarbeide med utbygger om det blir utbygging. Håkensbakken sier videre at Kraabøl er Norges fremste på ørretforskning og at foreningen må stole på at tiltakene som er beskrevet i hans rapport er gode nok for å sikre at storørreten i elva får gode forhold. At tiltakene som er beskrevet kan føre til ulemper til de som bor ved Skådammen er han rimelig sikker på.

Se bilder

description
sitemap
Copyright © Lenaelvens Fiskerforening Rediger / Powered by Dynasite.no