23.11.2008

Vi skriver nå 23\11 2008 og saken har tatt nye vendinger. NVE har i en pressemelding gitt beskjed om at elva ikke skal bygges ut. Hensynet til storørret stammen i elva skal veie tyngst og utbygger får ikke konsesjon til å bygge ut kraftverket ved Kvernum Bruk. For oss i fiskeforeningen er dette en seier og så vidt vi veit så er det en av de første elvene i Norge at hensynet til en ørretstamme har gått foran ønska om utbygging av kraftverk. Dette vil bety mye for ørreten i elva, de gamle gyteomerådene vil være inntakte. Forhåpentligvis blir ikke saken anket.

sitemap
Copyright © Lenaelvens Fiskerforening Rediger / Powered by Dynasite.no