Sesong slutt

 

Fiskesesongen er ferdig

 

Fiskebørsen 2021 er avgjort og for første gang ble en harr vinnerfisken. Dette var også den første fisken som ble meldt inn i år. 10. april ble det fanget en harr på 47 cm og hele 1200 gram og det var ti år gamle Leon Rørhus som fanget denne fisken på mark i Høljedammen. Det er den tørre sommeren og høsten som gjør at det ikke er fanget større fisk. I forbindelse med det vesle regnet som kom i juli kom det opp noe fisk og Roar Haug fanget årets eneste mjørørret på stang, men denne nådde ikke opp mot Leons kjempeharr. Helt stille har det ikke vært for i fiskeforeningens felle har det passert nesten ti stk med en stor hannfisk på 61 cm som den største.De siste til ukene har ikke vært mulig for fisken å komme opp i elva PGA den lave vannstanden som har vært under 100 liter per minutt på NVE sin målestasjon. '

I stedet for fiske så ble restaurering av elva årets høydepunkt. Siden starten av august har en gravemaskin rippet bunnen og lagt ut stor stein i elva. Det er fra Travbanen på Skreia til Tollefsrud på Kraby dette har foregått og dette ble fullført med utlegging av 65 sekker gytegrus med helikopter. Det ble full dag og det meldes om heftige mottak der folka våre blåste overende. Elva har fått strømbrytere på strekninger med lite fall og bunnen er rensket for slam og fin grus kom frem. Biologen som har styrt prosjektet var imponert over elvebunnen som inneholdt meget fin gytegrus bar man fikk den frem. Det er lagt ut grus på flere steder og det er grov elvestein som er brukt. Fraksjoner opp til 10 cm er nevnt og dette må til når elva går stor.Effekten av dette inngrepet kan bli meget bra. Det skapes både gyte og oppvekst plasser. Samtidig vil den økte strømmen på flere steder rense bunnen for slam. Bra for både fisk og insektliv. Vi tar alle som har bidratt til å realisere dette. Både Statsforvalteren og kommunen fortjener skryt samt vår gode venn på tilløps elvene i Mjøsa.

Det finnes planer om å fortsette oppover elva i 2022. Kommunen er positiv til å søke og vi ønsker dette.

I disse dager blir det også elfisket i elva og ryktebørsen sier at nå har de funnet bra med fisk i de nedre delene av elva. Bestanden ser ut til å ta seg opp slik vi også har de siste årene etter å ha sett stimer med yngel for første gang på mange år. Oppover elva er filer tynnere, men om tiltakene kommer til sin rett vil ting ordne seg her også.

Per dags dato har vi ikke en stamfisk, men om det kommer regn så vil fisken vandre og da kommer vi tilbake med informasjon om oppgang.

 

 

sitemap
Copyright © Lenaelvens Fiskerforening Rediger / Powered by Dynasite.no