Storørret på gang

 

Gjennom hele høsten har fiskerene langs Lenaelva ventet på vann slik at ørreten skulle komme på elva. Høsten har vært tørr slik at fisken ikke har kommet opp og da ble det bare tatt en fisk på fiskebørsen mens i fella på Skreia har 7 fisker vært innom og fått merke før de er sluppet videre. Fiskeforeningen har sett litt mørkt på saken også for de skulle gjerne hatt mye gytefisk på elva. Denne uken kom det etterlengtede regnet og elva startet å stige sakte, men sikkert. Når vannet igjen rant over demningen i Åsdammen kom også fisken inn, det nærmer seg gyting så den har det litt travelt. Først kom den mørke fisken som hadde stått på elva siden det var noe vann i juli så ble det nok vann til at fisken kom over terskelen i Høljedammen. På torsdag kom fisken opp til Skreia og det kom inn over 20 Mjøsørreter i fella. Da folk fra foreningen så i fella torsdag ettermiddag ble de litt store i øyet. I Fella var det mange ørreter men to store ørreter der den største var hele 87 cm. Dette er den nest største fisken som er målt der i fella på Skreia. Foreningen har dårlig erfaring med å holde stor fisk i kummen sin så all fisk ble merket på kvelden og sluppet videre. Foreningen mener det er viktig at disse store fiskene får gyte. Disse bidrager med gener som noen størrelser på fisken, storfisk avler stor fisk. Nå er håpet at oppgangen fortsetter utover uka, da vil vi sikre stamfisk. Per dags dato har fire fisk over 70 cm passert fella. Foreningen stryker fisk og planter befruktet rogn i sidebekkene oppover elva. De har meget gode erfaringer med dette siden overlevelsen kan være mot 100 % mot 2-4 % ved naturlig gyting.

Årets rehabilitering av elva gikk over en måned og ble avsluttet 14. september med utlegging av gytegrus. Vi stilte med mannskap til denne operasjonen. Hele 65 sekker med grus ble lagt ut med helikopter og kranbil. Nå vil tiden vise om grusen ligger stille i flomperioder for det kan gå tøft for seg når elva går på 40 m3. Sporene etter vår utlegging i 2017 er nok borte, men denne gangen er det brukt grøvre stein og det er lagt ut i forkant av de nye tersklene i elva. Vi har trua som man sier på Toten. Det er nå klare planer om å fortsette oppover elva med samme medisin noe som vil gi et løft på glatt elvebunn.

Vannkvaliteten er fremdeles ikke der vi ønsker at den skal være. Vi venter på at det nye renseanlegget ute ved Lund skal stå klart og om effekten av dette blir som ønsket. Det er fremdeles slik at innholdet av nitrogen (gjødsel) er for høyt. Vi er litt på tynn is når vi uttaler oss om dette, men fagfolk som vi støtter oss på sier dette. Her legger vi med et lite bilde av den siste rapporten som vi har fått tilgang til. Målepunktet er nedstrøms Kolbu så tallene ligger høyere lenger oppe og er fremdeles uakseptable i Brandelva. Vi kommer tilbake med dette.

*) Total fosfor 82) 13 μg P/l EN-ISO 15681-2:2018

Total nitrogen HA) 2250 μg N/l NS 4743 ±337

Nitrat + nitritt HA) 1780 μg N/l NS 4745 ±178

*) Ammonium 82) 260 μgN/l EN ISO 11732

*) Fosfat, reaktiv fosfor 82) 1.0 μg P/l EN-ISO 15681-2

*) Kalsium, Ca 119) 38.00 mg/l NS-EN ISO 17294-2

*) Total organisk karbon 119) 3.5 mg/l NS-EN 1484

 

 

 

sitemap
Copyright © Lenaelvens Fiskerforening Rediger / Powered by Dynasite.no