Juni info

 

Juni er her og sommeren har kommet. Etter dårlig vær og mye regn var elva oppe i 37 m3 per sekund på målestasjonen under brua på Lena. Dette er mye vann i den vesle elva vår. Med varmen falt elva og renner nå på vanlig sommer vannføring. Vårt søkelys på våren har som vanlig vært harrfiske som startet rekord tidlig i år. Tidlig i april var harren på elva og fisket har vårt bra når vannføring og temperatur har stemt. Det er meldt inn har jevnt og trutt, men ingen er i nærheten av Leon sin rekordharr. Nå tar harren tørt om noen ønsker å prøve det så er døgnfluer tingen nå. Det kommer vårfluer om noen uker. Fiskebørsen inneholder bare harr frem til ferien og blir oppdatert med ørret i juli. Det er tatt ørret, men ikke så stor som Leon sin harr.

Vi har tatt opp boksene med rogn som ble plantet i fjor høst. Man lærer så lenge man lever og årets overlevelse anslås til mellom 50-60 %. Normalt er dette bra, men noen bokser var helt døde. Mye grus og sand i sidebekkene må ta sin del av skylden. Neste gang blir det med kalkstein som legges rundt boksene. Uansett er dette mye bedre overlevelse enn ved naturlig gyting. Vi kjører på igjen til høsten om vi har rogn.

Det store prosjektet vårt med restaurering av elva er på gang. Det har vært flere befaringer med folk som kan faget. Prosjektet er tilført mere penger slik at budsjettet nå er sjusifret. Vi jobber på, og det ser ut til at dette starter rundt 1. august. Slik kan se litt rart ut med gravemaskin i elva, men når de er borte og elva former seg igjen skal forholdene bli mye bedre. For fiskerene vil også ting bedre seg for det blir dypere høler å fiske i.

Når den første sommerflommen kommer, vil de første Mjøsørretene melde seg på. Følg gjerne med på vannførings siden vår her. Husk ørret over 750 gram eller 40 cm skal meldes inn til terje@lenaelva.no.

Skitt fiske.

LEFF

 

 

sitemap
Copyright © Lenaelvens Fiskerforening Rediger / Powered by Dynasite.no