God jul

 

Vinteren er her og er legger seg på elva. En høst med mange bra hendelser har vi lagt bak oss, det har vært oppgang av stor fisk og miljøet i elva er på bedring. For å ta det beste først, det graves ute ved Lund. Utbyggerne er i gang og hoveddammen i det nye store renseanlegget skal stå ferdig til jul er det lovet. Det har vært et møte mellom utbyggerne og miljøutvalget hos statsforvalteren som hadde hatt en meget positiv tone ifølge vår referanse på vassdragsforbundet. Utbyggerne hadde ambisjoner om en enda bedre rensing med nyere metoder som vi syntes var helt topp. Når anlegget kommer i full drift skal dette syntes veldig godt nedover elva og gi insekter, fisk og fugler bedre forhold.Ikke minst vil dette være gunstig på de strekninger som elvebunnen ble høstet i høst, mindre slam er en forutsetning for at disse gyteplassene skal fungere.


Mens vi snakker kultivering og miljø så vet vi også at kommunen sender inn ny søknad på en ny strekning som skal graves og legges ut stein på. Vi snakker nå om strekningen opp fra Kraby til Håjendammen. Det vurderes også om Håjendammen skal tømmes for slam noe som trengs.

Etter litt feil vurdering om vannstand og bommerte så fikk vi til slutt stamfisk til styrking. 5000+ rogn ligger nå i vibertbokser oppover elva og sidebekker. Man kan mene hva man vil om dette, men effektivt er det. I tidligere år har klekkeprosenten ligget over 50 % totalt sett. Dette med at det kan bli mange «søsken» tror vi ikke påvirker mye ettersom vi stryker under 5% av oppgangen. Prosessen er det samme som settefisk med de diskusjoner det drar med seg om dagen. Uansett vi har tillatelse til dette og har troen på at dette styrker bestanden i elva.

Vår virksomhet har vakt oppsikt og økt velviljen hos mange. Da er det med stolthet at vi får en ny sponsor sammen med Totens blad til fiskebørsen vår. Pikewallis har meldt seg på og vil bidra med flott utstyr til premie til børsen. Vi må bare takke for interessen og takke Erik & co. Planene er også at de kommer og lager you tube videoer fra elva og første «sending» er planlagt fra harrfiske til våren. Pikewallis meldte seg på litt for sent ellers var det stor interesse for stykningen som Erik mente ville vært helt rått å få på film, det kommer flere muligheter her.

Fiskeforeningen vil eller takke for 2021 og ønske velkommen til 2022. Som kjent har vi nå fått troen på en både renere og rikere elv, Historiene om hvordan andre elver har våknet til liv når forholdene har endret seg til det bedre er mange, sist kjent fra Piteelven i Nord-Sverige der gytebestanden av havørret økte fra 50 til 2100 fisk på 15 år, bare til opplysning.
God jul og godt nytt år.

LEFF

 

 

sitemap
Copyright © Lenaelvens Fiskerforening Rediger / Powered by Dynasite.no