Juli info

 

Det er sommermåneden og elva har gått inn i lavmodus PGA det fine været. Vannstanden er synkende og på denne vannstanden er fisket labert. Skal man prøve noe er vårflue tingen å tenke på og da gjerne i de mørkere timene av døgnet.

 

Årets harrbørs er avgjort og en soleklar vinner ble det i Leon Rørhus med sin harr på 1200 gram. Dette er den største harren som er registrert på fiskebørsen så lenge den har eksistert. Harren ble tatt tidlig i sesongen og vakte stor oppsikt. Fra 1. juli er fiskebørsen oppdatert med de ørretene som er meldt inn. Det vil fortsatt være noe harr på elva så det er fremdeles mulig å komme i kontakt med dem nederst i elva.

 

Innen nyttår skal de bedriftene som vasker grønnsaker ute ved Lund ha bygget et renseanlegg til sin virksomhet som skal rense alt vannet de slipper ut. Saken har vært utsatt, men det er bekreftet fra statsforvalteren at ting skal være i orden ved nyttår. Dette vil bety mye for livet i elva, det blir bedre vannkvalitet og ikke minst så vil tilførselen av finstoffer minke. Dette ser vi frem til.

Årets store oppgave står for døren. Etter mange møter, søknader, e-poster og telefoner hit og dit skal det nå graves i elva. Bunnen skal ripes opp og det skal legges ut stor stein for å skape strømmer i vannet. Det planlegges over hundre tonn gytegrus lagt ut på strategiske steder som Uni miljø beskrev i sin rapport fra 2015. Rundt en million kroner skal brukes på forbedrings tiltak på den nederste mila av elva. I disse dager går de siste befaringene og man håper på en oppstart rundt 1. august. Det er stor optimisme rundt dette prosjektet og skulle tiltakene virke som tenkt vil det bli et oppsving de nærmeste årene. Man har slik tro så kommunen søker på nytt om rehabilitering av en mil elv til neste år, man tenker da opp til og med Håjendammen. Det er grunn til å rette en takk til både Statsforvalteren og kommunen i denne saken, uten dem så er ikke dette mulig.

Vi kommer også i år til å ta vannprøver på oppdrag for Statsforvalteren. Nå er det bare fire stasjoner så dette gjøres med glede.

Med den første flommen i juli kommer mjøsørreten på elva. Nå kan det hende at gravingen og anleggsvirksomheten vil ta noe av brodden fra dette fiske, men det må vi bare stå ut med i år.

Skitt fiske og husk å melde inn fisken.

 

LEFF

 

 

sitemap
Copyright © Lenaelvens Fiskerforening Rediger / Powered by Dynasite.no