Juni

 

Vi er inne i juni måned som skal være måneden for fluefiske. Det er tatt stor ørret og harr på flue i mai og den største harren ble tatt på tørrflue. Sjekk ut begge fiskebørsene på sidene her, begge er oppdatert. Gledelig er det at all registrert harr over 600 gram er satt tilbake, c&r ligger noe etter på elveørret for å si det slik. I de nedre deler av elva har vi laget noen benker på utvalgte sitteplasser, fritt til bruk for fiskere og friluftsfolk. Finner du er slik benk så har du funnet en bra fiskeplass.

Det ble annonsert at vi hadde ting på gang, og det har vi. I samarbeid med fylkesmannen i Oppland tar vi vi vannprøver langs hele elva. Hele 13 punkter skal det tas prøver på hver fjortende dag frem til oktober. Det er på grunn av den dårlige vannkvaliteten som har vært påvist de siste årene. Fylket ønsker å lokalisere utslippspunkter langs elva og prøvestasjonene er strategisk plassert slik at prøvestasjonene ligger rett nedstrøms antatte utslippspunkter. På denne måten kan man lokalisere problemene elva sliter med. Det er viktig å presisere at dette er noe Fylkesmannen har bestemt for de ønsker en renere elv og det er vi glade for.
Det er mye jobb å ta alle disse prøvene men det er en jobb vi gjerne gjør for at det skal kunne bli bedre forhold for fisk og folk langs elva.

Fisket i elva har vært noenlunde. Det er meldt omen del mindre fisk rundt Lena samt at det er tatt to som har gått inn på børsen der. En fisker kunne elles melde at han hadde sett en stor elveørret i Håjendammen uten at denne ville ta, med stor fisk da menes fisk godt over kiloen som er en stor elveørret der. Sist i mai gikk elva stor og elleve år gamle Ole Eklund fikk en flott opplevelse da han fikk denne ørreten på 850 gram på Kraby på stor elv. Disse elvefiskene er spreke og en flott opplevelse for Ole.

Vi minner om at siste dag for å melde inn harr er 30. juni. Harrkongen kåres 1. juli og da er det meste av harren i Mjøsa igjen. Hvis finværet holder seg utover kan det være et godt og morsomt harrfiske i vente. Harren tar gjerne tørrflue om forholdene ligger til rett for det. Det er verd å merke seg at utover i måneden vil vårfluene starte å dominere på elva og dette er harrens favoritt bytte. Etter ørreten så er det gjerne de sene kveldstider med vårflue som gir resultater. Et morsomt fiske det også når ørreten tar vårfluen med brutale hogg i mørket.

Vi sier igjen skitt fiske og husk c&r. Vi ønsker flest mulig gytefisk på elva, du kan gi ditt bidrag gjennom å sette tilbake fisken. Når vi skriver neste gang ønsker vi å melde om de første Mjøsørretene men dette avgjør vannstanden.    

 

sitemap
Copyright © Lenaelvens Fiskerforening Rediger / Powered by Dynasite.no