August info

 

Juli har vært en tørr måned og fisket i elva har vært der etter. Det har vært lite fiske å høre om men en og annen har prøvd og det er tatt fisk. Ingen har vært så store at de har havnet på børsen vår så den er ikke oppdatert siste måned. Faktisk er det vår web master som har meldt om den største fisken tatt på tørrflue. 41 cm målte fisken og var en flott elvefisk. Mjøsørreten har ikke meldt sin ankomst enda. Faktisk har det vært så stille at vi ikke satte ned stamfiskfella før helt sist i måneden nå.

 

Mye har dreid seg om vannprøver nå denne måneden. Vi tar prøver hver 14. dag og hele tretten prøvestasjoner er vi innom, fra Høljedammen nederst til ute i skogen ved Lund. Spenningen har vært stor om hvordan det egentlig står til. Det er målt nitrogen innhold i vannet og vi har fått opplyst at tallet bør ligge mellom 280 og 540 for å holde kravet som Mjøsa har. Når tallet kryper over 1300 skal det blinke røde lamper...
Vi legger her ut resultatet fra prøvestasjonen ved Hølja som er av de beste tallene. At tallet her viser 3070 sier bare at her er det ikke bra. Oppover elva bare stiger tallet og fagfolk undrer seg hvordan det kan være såpass med fisk oppover elva. På den siste prøvestasjonen som ligger ovenfor det som er kildene til nitrogen utslippene ligger tallet på 230.
Utgangspunktet er altså bra men landbruket bidrar veldig her slik at det blir vanskelig for livet i elva.

Målestasjon Høljedammen 29\5

Parameter Resultat Enhet Metode Måleusikkerhet

Total nitrogen 3070 μg N/l NS 4743 ±461.00

Nitrat + nitritt 2760 μg N/l NS 4745 ±414

Ammonium 12 μgN/l NS 4746 ±2.300

Total fosfor 16 μg P/l NS-EN ISO 6878, AA ±3.2

Fosfat, reaktivt fosfor 8.8 μg P/l NS-EN ISO 6878, AA ±1.3


Det vil komme er plan på hvordan dette skal ordnes. Om dette ikke blir tatt på alvor vil saken bli kjørt helt inn i de styrende organer i Oslo . Vi følger opp saken, vær trygg på det!

 

Vår fiskebørs går fremdeles og fisk over 750 gram meldes terje@lenaelva.no
Vi oppfordrer til c&r og fisk som ikke er veid dømmes ut fra k-1. Tabell er slått opp langs elva og finnes på sidene her.

SKITT FISKE
LEFF.

 

sitemap
Copyright © Lenaelvens Fiskerforening Rediger / Powered by Dynasite.no