Mai info

 

Mai har kommet og det har harren også. Midt i april ble de første harrene tatt i elva. Det var en periode med noe mindre og klarere vann derfor var det mulig å fiske med flue. Ellers har de gamle vist at de er eldst også i år, det viser fiskebørsen vår. De første elveørretene ble landet samtidig som harren og selv om vannet var kaldt og fisket tregt viser det seg at en del fin fisk står på elva. Lederfisken på 1,1 kg var en solid fisk.

Årsmøtet ble holdt 10. april med heller dårlig oppmøte. 9 deltagere møtte opp og la planer for sesongen. Det som er klart er at denne sommeren blir elva sjekket opp grundig. Vi skal på oppdrag fra fylket ta vannprøver på hele 15 stasjoner med tre ukers mellomrom hele sommeren. Dette for å rette søkelyset på den dårlige vannkvaliteten. Et eller annet sted kommer det ut mye gjødsel ut og med vannprøver langs hele elva vil det bli lett å finne hvor ting kommer fra. Vi tror mye rart om dette, men ting må bevises først før man kan gå ut med noe.

Årsmøte gjenvalgte hele styret slik at de samme folkene kan kontaktes om det skulle være noe.
Det var også enighet om at styret skulle samarbeide med fylket og følge deres plan for å få elva opp på gode nivåer igjen. Vi skal prøve med å legge ut gytegrus på enkelte strekk som er kjent for gode gyteplasser. Dette er interessant siden det skal el fiskes på stedene både før og etter utlegging av grus. På denne måten vil vi se om dette er lønnsomme måter å få opp fiskebestanden igjen. Andre steder har dette vært en suksess. Alt dette er beskrevet i rapporten fra Uni Miljø og anbefalt av fylket. Rapporten fra Uni miljø kan vi sende på forespørsel til post@lenaelva.no

Fakta fra fjorårets el fiske har også kommet. Det viser at antall fisk er rimelig stabilt med unntak av stasjonen ved Kloppen som viste stor tetthet av småfisk, meget gledelig!
Til høsten blir antall stasjoner utvidet betydelig for å kartlegge elva bedre. Dette er et ønske fylket har i en større plan de jobber med. Som nevnt før må vi takke for all hjelp vi får fra dem og særlig må vi berømme Vassdragsforbundet for stort engasjement.

Siden det nå er blitt mai så skal vi sette fokus på det som det virkelig handler om, fiske.
Harren er på elva og kan gi et morsomt fiske med flere typer redskap. Vi kjører engen harrbørs her på siden og det er alt meldt inn harr. Sjekk ut http://www.lenaelva.no/harr.html
Harr over 600 gram meldes terje@lenaelva.no Vi oppfordrer som vanlig til c&r og satser på at vi i år skal over fjorårets 70 % c&r på fiskebørsen.

For fluefiskeren så er det tid for å sesongdebutere i mai. Det kan være store klekkinger av døgnflua Baetis. Et tips er å passe på ved moderat regn, kommer det regn som nå i månedsskiftet så er elva veldig flom utsatt så da kan det fort bli bomtur.
Ved gode forhold så kan det være store klekkinger og godt fiske. Fisken er aktiv ved slike klekkinger og det kan gi fine opplevelser. Verd å tenke på siden harren er veldig på hugget når døgnfluene klekker, da er det moro å være fluefisker.

Til slutt en liten video fra Høljedammen i Lenaelva:

 

Skitt fiske LEFF

 

 

sitemap
Copyright © Lenaelvens Fiskerforening Rediger / Powered by Dynasite.no