April

 

Vi skriver april 2016 og det er isgang og en liten vårflom i elva. Årets vårflom har ikke vært av det store slaget men en is propp ble det ved Håjen også i år.
Fokuset nå om dagen er årsmøte på Hoff Gjestgiveri søndag 10. april. Møt gjerne opp og si din mening. Årsmøte er løst og alle som vil slipper til med sine meninger.
Vi vil der informere om våre planer for sommeren. Det blir også en oppdatering om fiskereglene i Mjøsa.

Det som er helt klart er at vi tar vannprøver hele syv steder langs elva, fra ovenfor Lund til «Fisjebygda» nederst. Den dårlige vannkvaliteten er grunnen. Vi akter å finne ut hvor disse stoffene som setter sitt preg på elva kommer fra.  Vannprøvene blir tatt hver måned fra april til oktober og sendt inn til analyse. Det er verd å nevne at dette er en jobb vi gjør for Fylkesmannen, selvsagt med god vilje. Det er viktig at vi spiller på lag med de myndigheter som vi spille på lag med oss.

De som er int har fått med sag at det foregår en diskusjon om fiskeregler i Mjøsa. Vi har vært med på diskusjonen og vårt ønske var en heving av minstemålet i Mjøsa til 55 cm. Dette ville hjulpet oss med flere gytevandrere men vårt forslag ble ikke hørt. Vi har stilt oss bak forslaget som foreningene syd i Mjøsa har fremmet og forventer at dette blir vedtatt.

Det fisket som ligger nærmest er fisket etter gytevandrende harr. Vi kjører egen harrbørs også i år der harr over 600 gram skal meldes terje@lenaelva.no
Vi oppfordrer til C&R og godtar at fisk meldes inn med cm mål om fiskeren ikke har med vekt. Harren er noe magrere enn ørreten så fisk med bare cm mål blir beregnet etter k-faktor 0,9.
Harren er på elva så fort elva faller etter vårflommen og den tar flue, mark og spinner.
Harren i Lenaelva kan bli stor og det er tatt fisk på 1,5 kg for noen år siden. Der er observert betydelig større fisk og lokale folk har sett fisk de mente var over 60 cm som sto på elva.

Fisket etter elveørret vil også komme i gang så fort flommen legger seg og vanntemperaturen kommer opp over fem grader. Fisket på våren er tregt men det er da de største melder seg så man kan fort få en flott fiskeopplevelse nå. Elevørreten er ikke tallrik så vi oppfordrer også her til C&R . Den vanlige fiskebørsen kommer ut som vanlig når de første fiskene er tatt.

 

 

sitemap
Copyright © Lenaelvens Fiskerforening Rediger / Powered by Dynasite.no