Tørr elv

 

Tørr ferie

Juli er over og det har vært den tørreste måneden i mans minne. Det er også uvanlig at det på denne måneden bare er tatt en fisk som har blitt meldt inn på vår fiskebørs og det var en flott elveørret. Det er tatt noen små Mjøsørreter men bare en var stor nok til å komme på børsen. Vi har sett to stk i fiskefella vår og det er vel faktisk mere enn hva man kunne forvente på så liten elv. Siste dagen i juli renner det bare så vidt over demningen på Skreia.

Vi har benyttet anledningen med lite vann til å renske opp fisketrappa i Kvernum. De nederste kummene i trappa fyller seg med stein når det er flom. Etter en del år uten ettersyn var det vanskelig for fisken å komme frem. Nå er mye av steinene borte og det er nå mulig for fisken å komme frem. Vi har søkt NVE om vi kan støpe opp en vegg som skjermer trappa i fremtiden. Som kjent så tar slike søknader tid og vi måtte sende inn bedre dokumentasjon slik at prosjektet er utsatt til neste år.

Selv om det har vært lite vann så ryktes det at fisket på Krabyskogen har vært greit. Flere har gjort gode fangster der. Bra det !

 

Se bilder

description
description
sitemap
Copyright © Lenaelvens Fiskerforening Rediger / Powered by Dynasite.no