Flom

 

Det er vårflom i Lenaelva. I år kom våren seint og brått og med våren kommer varmen med den følgen at elva stiger ut over sine bredder.  I vømølsvika ga to ispropper overvann på flere jorder. Det var mye is i disse demningene som kunne være over en halv kilometer lange.

Nedover i elva ble det mere vann og helt nederst ble det en propp. Her var det en stund fare for både hus og hjem til noen som bor ved elva. Nå ser det ut til å gå bra men det viser at man skal ha respekt for vannet.

Fisket vil nå komme i gang når vannet synker og snart vil harren komme på elva. Dette fisket vil være på sitt beste midt i mai så følg med.

 

Se bilder

description
description
description
sitemap
Copyright © Lenaelvens Fiskerforening Rediger / Powered by Dynasite.no