Juli

 

Det er juli måned. Når man skal summere opp månedene som har gått så har fisket vært stille.
Det er ikke meldt inn fisk på fiskebørsen i juni noe som nok kan skyldes den lave vannføringen. Lite vann gir et vanskelig fiske men de som fisker en del i elva melder om til dels greit fiske både langt oppe og nedover elva. De melder om mye småfisk. Det er greit for noe av denne fisken blir stor slik at fremtiden ser bedre ut enn på en stund. Det har kommet spørsmål om elva er død fra Skreia og oppover og dette kan avkreftes men som kjent er tettheten lav på mange steder.
Noen Mjøsørret har vi heller ikke sett siden vannstanden er så lav

Skal vi melde om noe nytt så er det at vi er i gang med vannprøver igjen. Hele 15 prøvestasjoner har fylkesmannen pekt ut. Vi tar prøver hver 14. dag på oppdrag fra fylket. Det ble pekt på at det var behov for bedre dokumentasjon og det gir vi vårt bidrag til ved å ta disse prøvene.Vi får i disse dager tilkjørt 60 tonn med elvestein som skal ut i elva som gytegrus. Blandingen av denne grusen er beskrevet av fagfolk og skal gi fisken gode forhold til å gyte i.  Dette vil bli godt dekket i media og på sidene her.
Oljeutslippet på Kraby er nå historie og det er vi glade for. Historien viser at slike problemer vil vi få igjen så vi henstiller til alle å følge med. Tips tas imot og ikke med glede men med interesse for vi ønsker en bedre elv.

Til de som ønsker å fiske, fatt mot. Fisken er der og litt vann vil gjøre fisket godt.

Skitt fiske.

 

sitemap
Copyright © Lenaelvens Fiskerforening Rediger / Powered by Dynasite.no