sesong slutt

 

Fiskesesongen i Lenaelva er over for 2017. Fisket de siste tre ukene var veldig bra og totalt endte vi på 104 fisk på børsen vår. Det er også veldig gledelig at det ble satt tilbake hele 71 ørreter.
Den største fisken ble fanget av Robert Meisterplass som vant fiskebørsen for andre gang. Robert var også den som meldte inn flest fisk på børsen så man kan si at dette var fortjent. At det er satt tilbake så mye fisk betyr at det skal være bra med gytefisk på elva slik at det skal kunne bli en god gyting. Det ble rapportert om at det både er sett og kjent på betydelig større fisker men ingen har fått noen i håven. Vår anbefaling om fang og slipp (c&r) har møtt en del kritikk men vi holder på vårt. Det er større sjanse for at en fisk som er satt tilbake gyter enn en som ligger i fryseren. Dette kan være ufint sagt men det som er viktig er at de som tar mye fisk setter tilbake.  
Alt i alt en bra høstsesong og vi vil takke alle fiskere for sesongen..

Foto. Dr Hook

Mye vann har ført til at vi har fått inn lite fisk i fella vår. Fisken finner ikke inngangen når vannføringen er stor og fisken kommer heller ikke opp ved Landheim. Vi er derimot sikre på at det er godt med fisk på elva nå.
De som har fulgt med i media kan ikke ha unngått å se at vi har lagt ut gytegrus på flere steder som vi tror er gode gyteplasser Det er ble godt dekket med flere medier på plass .
Du kan se utlegging på denne linken https://www.youtube.com/watch?v=ZDCgVcVS5nY
Resultatet kan også beskues her https://www.youtube.com/watch?v=QWbFip1MW2Q

 

Vi kommer til å gå på igjen med utlegging av rogn i vibert bokser. Det gode resultatet vi hadde i vår gir oss tro på at det nytter med kultivering. Overlevelsen i disse boksene er fantastisk, det er dokumentert både hos oss og de som driver i Randselva som også driver med slike bokser. Hele 100 bokser har vi kjøpt inn så da har vi til flere års bruk siden vi bruker om igjen de vi finner igjen på våren. Erfaring vi har gjort sier også at boksene ikke blir tatt opp før rundt sankthans neste år. Det var rogn igjen i disse i mai.

Vi kommer tilbake med resultater om oppgang og utlegging av rogn senere.
Husk selv om det går mot vinteren kan det fremdeles være fine stunder ved elva.

 

 

sitemap
Copyright © Lenaelvens Fiskerforening Rediger / Powered by Dynasite.no