August info

 

Det har blitt august og den første høstmåneden. Normalt skal dette være måneden som storørreten kommer på elva og nå har den meldt sin ankomst. Etter at det ble en liten flom kom også fisken. Til nå har vi registrert rundt 25 Mjøsørreter på elva og av disse har rundt halvparten gått i vår stamfiskfelle. Den største vi har er en hunfisk på 63 cm. For de som er litt over snittet interessert kan vi opplyse om at det er flere hanfisk enn normalt blant de vi har kontroll å. Det er vanligvis veldig få hanfisker blant gytefisken og at prosenten går opp er bra. Fisket har ellers vært bra når det er vann. Det er mye småfisk på de nederste delene og det er bra. Sørg for at disse kommer tilbake i elva for de blir større ganske snart. Andelen C&R har vært noe lav enda så vi henstiller til fiskeren om å sette fisken tilbake i elva.

Den berømte gytegrusen har ankommet Toten og venter på å bli kjørt ut i elva. Vi holder på og samordner de som skal være med på utleggingen og dette forventes å skje rundt 20. august. Det kommer til å bli litt pr opplegg rundt dette for dette skal profileres som en positiv ting. Vi skal passe på å takke alle grunneiere til en positiv holdning til dette, uten dem kan ikke dette gjennomføres. Det blir også laget en you tube video som blir linket slik at alle kan se hva vi gjør.
Grusen er planlagt til mange gyteplasser langs elva fra Høljedammen til Kolbu slik at den skal komme hele elva til gode.

Fisket i juli måned har faktisk vært godt og flere fiskere har meldt om til dels gode fangster men kun av småfisk. En fisker kunne melde om direkte godt fiske med over 50 fisk på noen kvelder. Dette var fisk under minstemål på 30 cm nesten alle sammen. All fisken ble tatt på flue og satt tilbake i elva. Det er ikke meldt inn fisk på børsen i juli måned men om det kommer Mjøsørret på elva vil nok dette endres ganske snart. Vi kommer til å oppdatere på vår Facebook side når vi vet at det er fisk på elva.

Det jobbes nå med å få tak i flere Wibert bokser til klekking av rogn. Etter årets opptur med meget god klekking i disse boksene vil vi prøve igjen. Det er vår overbevisning at overlevelsen i disse boksene er mange ganger bedre enn ved naturlig gyting. Hvis vi bruker flere bokser og fordeler disse over flere gyteplasser minsker vi risikoen. Da er det ikke slik krise om det går galt i en boks. Vi lærte også en del i fjor høst hvordan slike skal plasseres og til høsten blir det nok få bokser i hovedelva. Boksene er følsomme for mye strøm og da er det mye bedre at de ligger i sidebekker eller høyt oppe i hovedelva.

Vi kjører også vannprøver i år. Prøvene tas hver 14. dag.
Noen resultater har vi enda ikke fått men det blir spennende når de kommer.

Mye skal altså skje og vi kommer tilbake når ting skjer.

Skitt fiske.

LEFF

 

sitemap
Copyright © Lenaelvens Fiskerforening Rediger / Powered by Dynasite.no