Juni info

 

Våren er unnagjort og vi skriver juni, det er faktisk sommer igjen. Som ventet var harrfisket best først i mai da oppgangen var som best. Det er harr på elva enda og den tar både vått og tørt. Vår harrbørs går enda og gledelig nok er det en fisker fra Sandefjord som leder med en fisk på 43 cm og 700 gram. Hyggelig at det kommer fiskere fra så langt unna for å fiske i elva. Fisket var helt greit men det måtte fiskes tungt og dypt. Lederfisken er tatt på en gullhodet hareøre nymfe generøst utdelt av en lokal fluefisker som presenterer det ene praktbildet etter det andre på sosiale medier fra elva.

 

Fisket etter elveørreten har også vært treigt, noe annet var heller ikke ventet med kaldt vann og som kjent ikke alt for tett bestand. De gamle har også vært eldst i år også. Den eneste som har meldt inn fisk er Narve Nilsen som har tatt flere fine rundt Lena. Fiske med devon er effektivt på ørret og det er bevist gang på gang ikke bare i elva men også i Mjøsa. Nå sist i mai er elva fin og det går fint å fiske både med sluk og flue.

 

Den stadig tilbakevende saken med diesel lekkasje på Kraby har fått sin ende. Ved graving på industrifeltet fant kommunen en lekkasje under pumpene til R Beck og sønn. Mange har ment at dette burde vært funnet før og det kan nok være sant, men vi skal nå være glad for at dette er stoppet. De ansvarlige har beklaget utslippet og det må vi kunne godta. Medier har spurt om vi ikke er arge på kommunen for at de ikke har funnet feilen før, men vi må bare si her har flere gjort det de har kunnet gjøre. Bra har ikke dette vært, men nå er det slutt, la oss være fornøyde og glade for det.

 

Vi har tatt opp boksene med rogn. Det må vi si var en suksess!
I fjor høst la vi ut 15 bokser med rogn og i de fleste vi har funnet igjen har klekkingen vært meget bra. Sannsynligvis har mere enn 90 % av rognen klekket noe som er enormt i forhold til naturlig gyting der svinnet er stort. Vi mener at dette er veien å gå fremover siden gytestrekkene i elva er nedslammet ligger disse boksene i sidebekker som er rene. Dette vil gi et godt tilslag med fisk i elva. Hvor mye som vokser opp er umulig å si, men at det er betraktelig mere enn ved naturlig gyting er vi overbevist om. Vi kommer nå til å kjøpe inn mange flere bokser slik at vi kan fordele rogn over flere plasser.

Det er bestilt 60 tonn med gytegrus som ankommer Toten midt i juni. Dette er som følge av at vi har fått tilskudd fra miljødepartementet. Dette skal legges ut på kjente gytestrekk og skape noen nye. Vi må legge ut der vi kommer til med bil. Takk til de grunneierene som har latt oss få gjøre dette.
Dette blir dekket i media så følg med.

 

Fisket fortsetter og husk å melde inn harr over 600 gram og ørret over 750 gram til terje@lenaelva.no
Vi ønsker at fiskerene sette fisken tilbake og godtar lengde på fisken som mål om den ikke er veid.

Skitt fiske
LEFF

 

sitemap
Copyright © Lenaelvens Fiskerforening Rediger / Powered by Dynasite.no