godt-nytt-r

 

2017 er snart historie og det er tid for å se litt fremover. Året som har gått har bydd på en del utfordringer for oss. Det har til tider vært dårlig fiske og forskjellig forurensning har lagt sitt preg på elva. Vi har nå i to år tatt vannprøver langs hele elva. Det er kjørt over 150 mil med bil for å ta ca 300 vannprøver. Resultatene har talt sitt klare språk men nå er det dokumentert for alle at vannkvaliteten ikke er bra. Det som peker seg ut er utslipp fra grønnsaksvasking. Dette har blitt lagt merke til langt oppover i de offentlige systemer.
Fylkesmannen har vært på befaring i bedriftene og hatt møter med kommunen. Dette har nå gitt resultater!  Et oppslag i Totens blad ga en pekepinn på at nå er ting på gang.

 

En mail fra Fylket sier klart hva som skal skje nå.

Viser til din e-post til oss 11. desember ifm. oppslaget i Totens blad. Som det framgår i bladet har vi konkludert med at virksomheten ved fire bedrifter som vasker og pakker grønnsaker nå er så omfattende (med tilhørende konsekvenser) at videre drift krever utslippstillatelse med vilkår etter forurensningsloven. De har fått frist til å sende inn søknad innen mars 2018. Det er bedriftens ansvar å utrede aktuelle tiltak for å redusere sine utslipp. Det er derfor for tidlig nå å si noe nærmere om hvordan en slik utslippstillatelse skal innrettes. Søknaden vil imidlertid bli sendt på høring før vi utarbeider et utkast til tillatelse. Det vil være muligheter til å komme med innspill og kommentarer i den runden, samt også senere i prosessen.

Dette ser meget bra ut. Nå må alle rense sine utslipp!
Et møte med Østre Totens ordfører i høst ga også samme signalene, utslippene skal renses. Vi fikk også skryt for vårt pågangsmot for elva noe som vi syntes var meget hyggelig.
Vi får også lov til å komme med innspill når utslippstillatelse skal utarbeides og her ønsker vi at også flere skal si sin mening om dette. MFF bør også på banen her når vi tenker på elvas potensiale som gyteelv for mjøsørret.
Prosessen med rensingen av utslipp vi nødvendigvis ta noe tid slik at ting blir bedre med en gang kan man ikke forvente men om tiltakene med gytegrus virker som de skal bør ting se bedre ut ganske snart.
Hyggelig var det også at vi fikk tilskudd fra Sulland fondet. Vi takker og ser på det som en anerkjennelse for det vi jobber med.

Ellers ønsker vi alle lesere og følgere godt nytt år og følg med, vi kommer tilbake med nyheter fra elva.

 


 [TH1]tt

 

sitemap
Copyright © Lenaelvens Fiskerforening Rediger / Powered by Dynasite.no