Ta med målebånd

 

Ta med målebånd

 

Som vi skrev sist måned så håpet vi at vi kunne si at Mjøsørreten var på elva når august kom. Dette slo til og vi har registrert noen fisker både på fiskebørsen vår og i stamfiskfella. Det ser ut som om oppgangen er bedre enn på flere år, og takk for det. Høsten vil vise om dette stemmer og svaret får vi når vi teller opp i oktober. Stammen er fremdeles presset og elva trenger så mange gytefisk som mulig. Vi går derfor ut med samme oppfordring som før, slipp fisken ut i elva igjen. Dette er selvsagt frivillig, men er kjærkommet for stammen som sist høst ikke talte mer en ca 50 fisk. Dette er et lavt antall og det laveste på 15 år. Vi håper antallet skal betydelig opp i år.


Innmelding av fisk er på samme måten som før. Mail til terje@lenaelva.no eller sms til 91141196.
Når fisk som er satt tilbake blir meldt inn ønsker vi lengde på fisken om den ikke har blitt veid.
Fiskens vekt blir regnet ut fra k-faktor 1, tabell på dette er slått opp langs elva.
Vi ønsker god tone blant fiskerene langs elva og håper fiskerne respekter vår oppfordring om c&r.

 

Vi har jobbet med flere prosjekter og det siste var å legge ut gytegrus på utvalgte steder i elva. Nå er dette lagt på vent til neste år siden vi ikke helt vet hvordan ting skal være men vi søker nå råd hos fagfolk så dette blir en realitet neste år. Rapporten fra Uni miljø var klar i sine råd. Elva trenger bedre gyteplasser. Dette kan forklare den lave tettheten av fisk på mange steder og dette kommer vi til å ta tak i. Oppfølging på dette kommer.

Skal man oppsummere fisket i juli litt så vant Morten harrbørsen med sin harr på 940 gram. Morten syntes det var rart at han ikke så andre fiskere i elva midt i juni. Harren tok på tørrflue og det var mange av dem. Fisket etter elveørret var magert sammen med den lave vannstanden men fisket med flue ga mange småfisk så de finnes langs hele elva.
Vi kommer tilbake med ny oppdatering i September og da vet vi hvordan fisket ble.

Skitt fiske

Leff

 

sitemap
Copyright © Lenaelvens Fiskerforening Rediger / Powered by Dynasite.no