Ny fiskesesong

 

Ny formann i fiskeforeningen.

Ved årsmøte i fiskeforeningen takket Narve Nilsen av som formann etter 25 år i formann stolen.  Vi kan ikke annet enn å takke for alle de årene som Narve har ledet foreningen og han fikk en fortjent takk fra årsmøte. Som ny formann ble Per Erik Halvorsrud valgt, ny og ny kan vel diskuteres etter vel tretti år i aktiv tjeneste for Lenaelva.  Styret ble ellers gjenvalgt.

Vi kjører også i år en harrbørs på samme måten som de to siste år. Den som tar største harren før 1. juli blir vinner. Fisk meldes inn på samme måte som før. Sist år var harrfisket bra tidlig men en stor vårflom utsatte fisket og den største harren ble tatt i juni. Det skal også nevnes at det finnes betydelig større harr enn hva som er tatt de siste årene. Harr på 60 cm er observert.

Det er kommet en rapport laget av Uni miljø. To forskere fra Bergen har vadet elva på langs og gjort sine betraktninger. Elvas største problem i dag er at den er nedslamet.  Mye av bunnen er dekket av slam noe som gjør at rogn og bunndyr kveles. For å bøte på dette er det foreslått at vi skal legge ut gytegrus på utvalgte steder.
Det er ikke noe å lure på vi kjøper grus!
Det vil komme info om dette utover sommeren og planlagt utlegging er i juli/august.

Siste rapport om elfiske er sluppet fra fylket.
Du kan lese rapporten her.

http://fylkesmannen.no/Oppland/Miljo-og-klima/Vann/Fisk-i-regulerte-vassdrag-ssv/OvervakingsrapporterArtikkel/

Husk å melde inn harr over 600 gram og vi ønsker bilder på mail eller sms.

 

sitemap
Copyright © Lenaelvens Fiskerforening Rediger / Powered by Dynasite.no