Sesong slutt

 

Fiskesesongen i Lenaelva er over for denne sesongen. Siden bestanden av elveørret er dårlig ble fiskebørsen før ferien forbeholdt fisket etter harr. Harren kommer opp fra Mjøsa i mai og kan fanges til langt ut på høsten. Harren er en fisk som stort sett fanges med flue og det ble tatt flere fine har når vannstanden passet i mai og juni. De første Mjøsørretene var på elva alt sist i juni når det kom noe nedbør og den første ble tatt på stang 30. juni. Det skulle ikke komme nok vann for at oppgangen skulle komme i gang før midt i august. Da kom det til gjengjeld jevnt med fisker og det var daglig fisk innom fella på Skreia. Fisket kom også i gang og på fiskebørsen her i avisen meldte flere seg på med fangst.

 Lenge så det ut som om det skulle holde med 2,5 kg for å vinne fiskebørsen i år men store nedbørsmengder på onsdag gjorde at de riktig store kom på elva. Først tok Per Erik Halvorsrud en ørret på 70 cm som vakte stor oppsikt, men dagen etter fikk Knut Arne Slåttsveen en ørret på 76 cm og 4,7 kg, men dagen etter slo Tore Andre Johansen til med en kubbe på 77 cm og hele 5,4 kg. Dette er den største ørreten som er fisket i elva på ti år. Historien rundt denne fisken er litt spesiell siden den ble tatt på en hjemmelaget vobbler. Ryktet sier også at fiskeren fikk denne fisken når han skulle gjøre et siste kast før han skulle hjem til middag og hadde skiftet til joggesko. Om ikke dette var nok så meldt Roar Haug inn en ørret på 69 cm på sesongens siste fiskedag.

 Nå er det meldt inn 83 Mjøsørreter og 55 av disse er satt tilbake i elva i såkalt fang og slipp fiske. Dette utgjør oppunder 67% av fangsten og det kan ingen elver rundt Mjøsa komme i nærheten av. Formannen i fiskeforeningen har den siste tiden hatt ørene i veien for smilet. Endelig får vi betalt for alt arbeid som er lagt ned gjennom mange år. Det har ikke kommet så mye stor fisk på elva de tretti siste åra sier formannen. Med dette mener han at det er registret hele fem fisker over 70 cm med de som har passert foreningens felle på Skreia, og det kan bli flere innen årets oppgang er over. Det er også flere fisker fra 60 cm og oppover enn det har vært så lenge foreningen har overvåket oppgangen fra Mjøsa.

Lenaelva har som eneste elv rundt Mjøsa fisketid til 10. september. Dette på grunn av tradisjonelt sein oppgang noe som også slo til i år. Elva har en heller liten bestand av fisk i forhold til flere elver så for at fisketiden skal kunne fortsette som det har vært må fiskebørsen fungere. Det er også viktig at så mye fisk som mulig blir satt tilbake i elva. Denne statistikken blir hvert år sendt inn til fylkesmannen. All fisk på gyteplassene trengs om stammen skal kunne vokse til nivåer som er bærekraftig. Fiskeforeningen mener om elva blir ren nok vil det kunne bli en stamme på over 1000 gytevandrende ørreter ganske snart og det kan bli en realitet om rensingen av spillvann fra grønnsaksvaskeriene kommer i gang.

 

 . Fang og slipp eller c&r som de sier på fagspråket er utbredt blant fiskerene på Mjøsa så da bør det det være det i elvene også. Ørretstammene rundt Mjøsa er presset med mange fiskere derfor er dette viktig for at flest mulig skal kunne komme i kontakt med stor fisk. Fisk som blir satt tilbake har og så mulighet til å gyte i elva, det har ikke fisk som blir tatt opp mulighet til mener foreningen.
Det har vært noe kritikk på måten fisken behandles men det er slik dette er, fiskere vil gjerne ha et bilde av seg og fangsten. Ørreten er også hardfør slik at den tåler noe behandling. Fisk som svømmer greit vider har store sjanser for å overleve og nå frem til gyteplassen. Vi kan opplyse om at det er fisk som er fanget tre ganger i elva for noen år siden.

Vi jobber videre og har vi nok og riktig stamfisk kommer vi til å sette vibert bokser i sidebekkene denne sesongen. Oppgangen har stoppet opp de siste dagene på fallende elv så det trengs litt regn for at vi skal kunne får inn nok og riktig fisk til styrking. All fisk som er registret i fella er nå sluppet videre siden stykingen foregår midt i oktober og så lenge er det risikabelt å oppbevare fisk.

Foreningen takker for en god sesong og kommer tilbake når oppgangs tallene er klare.

,

 

 

sitemap
Copyright © Lenaelvens Fiskerforening Rediger / Powered by Dynasite.no