Yippi ka ye...

 

Det er vår og en ny fiskesesong står for døren. Foreningen har avholdt sitt årsmøte med godt oppmøte. Årsberetningen viste stor aktivitet til tross for det dårlige fisket. Regnskapet gikk i minus på grunn av litt store utgifter samt et dårlig fiskekort salg. Fiskerene som møtte opp stilte spørsmål om det var nyheter rundt forurensingen som man nå er sikker på at har sin del av skylden for den lave tettheten av fisk. Det kunne styret ikke gi da men noen dager etter kom det inn en mail fra konsulentfirmaet som bistår grønnsaksvaskerene langs elva. Vi gjengir her noe av innholdet i mailen.

Bekrefter at NIBIO i løpet våren skal planlegge et større og bedre rensetiltak for vaskeriene på Kolbu. Det er her tre produsenter som i dag har hver sin rense dam som sannsynligvis går sammen om et større felles renseanlegg basert på rensedammer med sedimentering, våtmarksfilter og infiltrasjon som plasseres langs Lenaelva. Det blir da tatt hensyn til resipientforhold når anlegget dimensjoneres. Tiltakene etableres i løpet av høsten 2019 forutsatt at formelle forhold er i orden (utslippstillatelse fra FM, tilgang til arealer mm).

Dette er strålende nyheter eller som Bruce Willis sa når han hadde kjempet mot overmakten, Yippi ka ye.....  Mange års kamp er kronet med gehør. Den største forurensningskilden langs elva må rense sine utslipp. Vi mener at dette skulle bare mangle for vi har sett at tettheten av fisk sank ettersom forurensningen økte. Helt siden 2011 har vi jobbet med denne saken da vi fikk mistanke om at noe var galt oppover elva. Mellom 400 og 500 vannprøver har vi tatt samtidig har vi vel kjørt 300 mil og brukt flere hundre timer arbeid og mange, mange mails på saken.

Nå er det ikke slik at alt blir bedre med en gang rensingen starter for fullt, men dette vil hjelpe på det meste. Elva vil renses mye og gytegrusen vil vaskes slik at det blir bedre overlevelse for bunndyr og rogn. Gjødsel nivået vil synke noe som er bra både for elva og Mjøsa.  Nå skal det nevnes at vannprøvene har avslørt at det er flere forurensningskilder langs elva. Flere sidebekker er faretruende dårlige noe vi håper er neste sak det blir satt søkelys på. Når elva skummer er det gode sjanser for at det er silosaft i vannet og det er som kjent ikke direkte kildevann.
Med andre ord det er ting å ta tak i enda men når løsnet det mye for oss. Måtte planene om renseanlegg skyte fart.

Vi har også fått rapporten om elfiske i 2018. Lite nytt for å si det slik, eller lite fisk. Det er i sidebekkene det er gyting. På to steder i hovedelva fant de mere enn en fisk. Det fiskes av ca 100 m3 i typiske småfisk steder på alle stasjonene og det er utrolig lite. Sidebekkene det er snakk om er Hølja og Slukelva men også her er det lavere bestander men noe av forklaringen ligger vel i den lave vannstanden som var. Ellers finnes det fisk rundt Kloppen der Riselva er en bidragsyter. Det er ikke elfisket der men den produserer sannsynligvis bra med fisk. Ellers kan vi melde om tyvfiskere som ikke fisker lenger. Det står minkfeller langs mye av elva og hvert år kniper vi en eller to.

På årsmøte ble vinnerne av fiskebørsen premiert med et gavekort fra Totens Blad og den kjente Lenaelv snella. Fiskebørsen ble vunnet på en harr på 43 cm som ble omregnet til 913 gram. Det er sannsynligvis samme fisken som er tatt to ganger noe som er et nytt bevis på C&R er tingen å gå hvis bestanden er tynn. Fiskebørsen vil fortsette på samme måte i 2019 med en harrbørs før ferien og en med ørret frem til elva stenger. Vi oppfordrer sterkt til C&R for å spare bestanden i elva. Fisk meldes terje@lenaelva.no  som vanlig.

Skitt fiske.

LEFF

 

 

 

sitemap
Copyright © Lenaelvens Fiskerforening Rediger / Powered by Dynasite.no