God jul

 

Det er jul og fiskesesongen er over for den som ikke pilker. For Lenaelva sin del ble de siste dagene en opptur selv om harrfisket i vår var bra til tider. Fisket etter elvefisken var som ventet labert men det ble tatt noe fisk ved Lena sentrum når vannføringen var bra. Det vaker fremdeles i elva selv om det er lengere mellom dem nå enn for femten år siden.  Totalt har vi hatt 68 Mjøsørreter innom fella vår. Her var det en del som var litt sjeldent, mye stor fisk har vi ikke vært bortskjemt med de siste åra. Totalt har vi registrert fem ørreter over 70 cm og det ble også lyst opp noen flere lengere nede i elva. Meget oppløftende dette. En annen ting var at når vi skulle stryke fisk hadde vi bare hannfisk. Normalt ligger hannfisken langt eller i antall med siden oppgangen stoppet brått rundt 25 september ble det ikke strøket fisk i år.
Når vi summerer opp så kommer det frem at det ikke går opp mere enn rundt 200 ørreter i hovedelva selv om fisket var bra. Dette gjør oss sikre på at vår holdning og den økende interessen for C&R blant mjøsfiskerene er nødvendig for å opprettholde stammen i elva.

En ting vi er opptatte av nå er byggingen av det store renseanlegget øverst i elva. Det er bekreftet fra fylkesmannen at grønnsaksvaskerene har fått tillatelse til å bygge et felles renseanlegg. Vi var meget positive til dette og skrev en hørings uttalelse sammen med mjff. Vi la der vekt på utslippet av nitrogen som flere mente fremdeles ville bli for høyt. Utbyggerens konsulent hadde også skrevet en uttalelse der det ble antydet at utslippet ville bli mye lavere enn hav det ble gitt tillatelse for, meget bra! Oppstart blir rundt 1. april og anlegget skal stå ferdig til innhøstings sesongen starter.
Dette gir grunnlag for en betydelig mere produktiv elv selv om det er andre kilder til forurensning skal dette hjelpe mye.

I hele sommer er det støpt og gravd rundt brua i Kloppen. Nå står den nye brua ferdig og resultatet ble bra. Den gamle brua hadde sett sine beste dager. Vi ble spurt om vi hadde innvendinger og det enste vi pekte på var at oppvandringen i Ris elva skulle bevares. Som vi ser at bildet så er dette i orden. Ris elva er viktig som oppvekstelv, vi har også brukt denne til å legge gytebokser i når vi har hatt det.

Vi skal benytte anledningen til å ønske alle lesere og følgere en god jul og et godt nytt år.

LEFF

 

sitemap
Copyright © Lenaelvens Fiskerforening Rediger / Powered by Dynasite.no