Juli info

 

Vi skriver juli 2019.

Ting er på gang, som i de andre elvene rundt Mjøsa har den store vannføringen gjort at det har kommet opp fisk fra Mjøsa. Dette viser også fiskebørsen vår der det er meldt inn fisk. Nå var det ikke mange som kom opp men det er sett fisk på fossen i Skreia og en fisker hadde vært borti en solid utgave med kamp i gode ti minutter før den forsvant.  Det er fremdeles harr på elva men i nedre deler kan man nå støte på andre arter som gjedde, abbor og vederbuk.

Vi jobber nå med flere prosjekter. Østre Toten kommune søker i disse dager om midler fra NVE til restaurering av elva. Det søkes om midler til bygging av ti terskler samt utlegging av noe stor stein. Vi har vært aktive i denne prosessen og bistått kommunen med lokalkunnskap og befaring. Dette kommer til å bli bra og kommer pengene så blir prosjektet er realitet i 2020.
Fylkesmannen som har vært en drivkraft her anbefalte at restaureringen starter nederst og jobber seg oppover elva noe som blir fulgt.

Den største saken om dagen er at grønnsaksvaskerene langs elva har søkt om utslippstillatelse.
Du kan lese hele søknaden her. https://www.fylkesmannen.no/innlandet/miljo-og-klima/forurensning/nyhoring--gronnsaksvaskerier-pa-toten-soker-om-utslippstillatelse-side/


Vi kommer selvfølgelig til å skrive en hørings uttalelse. Søknaden ser veldig bra ut men vi er skeptiske til mengden nitrogen som det søkes om å slippe ut. Anslått mengde opp mot 600 kg per år er mye i en slik liten elv. Vi har vannprøver som sier at nivået er skyhøyt så da er en reduksjon på 40% lite.
Nå er det ikke sikkert at alt nitrogen kommer fra disse punktene men et så stort renseanlegg bør ta bort mye mere enn hva det er lagt opp til.

Sist så har vi tatt opp gyteboksene vår med bra resultat. Vi har ikke funnet igjen alle boksene men de som lå der de skulle har hatt en klekkeprosent på mellom 60 og 100 %. Metoden fungerer veldig bra og dette har vi trua på. Det klekkes betydelig mere rogn en ved naturlig gyting. Vi kommer til å følge med på tettheten med småfisk på plassene som det har ligget bokser.

Når vannet kommer så vil mjøsørreten komme opp fra Mjøsa. Husk de er ikke mange så sett gjerne fisken tilbake og meld inn med lengde så får du en vekt av oss som registreres på fiskebørsen

 

 

sitemap
Copyright © Lenaelvens Fiskerforening Rediger / Powered by Dynasite.no