Oppgang av Mjøsørret

 

Det har blitt august og det er denne måneden som vanligvis er den beste måneden i elva for oppgang av fisk. De siste dagers regn har gitt en bra vannstand i elva slik at fisken kan gå. De første fiskene har meldt sin adkomst så det er fisk på elva. Som vi har sagt før, stammen er sårbar og liten så sett gjerne tilbake fisken og meld inn fangsten med cm mål eller vekt. Vi har tidligere sesonger ligget på rundt 70% C&R og det er der vi ønsker å ligge. Skal ørreten i Lenaelva overleve trengs hver eneste gytefisk som det er mulig å finne. Ørret over 750 gram meldes terje@lenaelva.no død eller levende.
Per skrivende stund har vi rundt ti Mjøsørreter innom fella, alle mellom 50 og 60 cm.
Elva er ikke stor så noen stor oppgang kan ikke regnes med enda.

Det er jobbet i det siste. Vi har sammen med Mjøsa felles fiskeforening sendt inn en høring på søknaden om utslippstillatelse for spillvann ved grønnsaksvaskeriene langs elva. Planen med nye åpne renseanlegg er god på mange områder men faller igjennom på utslipp av nitrogen. Det søkes om å slippe ut 600 kg nitrogen per år noe vi syntes er altfor høyt. I vårt høringssvar ber vi om lengere oppholdstid i renseanlegget for bedre rensing av nitrogen. Dette er presisert meget godt og vi aksepterer ikke slike utslipp. Dokumentasjon er lagt ved fra mange hold om skadevirkninger ved slike mengder. Dette blir spennende når et vedtak skal fattes.

Østre Toten kommune jobber med å lage ny bru i Kloppen. Den gamle brua er revet og nye fundamenter er på gang.
Vi ønsker at kulpen under brua blir bygget opp igjen, dette gir lett oppgang i Riselva som er ei viktig gyteelv.
Vi kommer tilbake med oppdateringer når vi vet mere om fisket og oppgangen

 

sitemap
Copyright © Lenaelvens Fiskerforening Rediger / Powered by Dynasite.no