Sommeren kommer

 

Det har blitt juni og harr fisket går mot slutten. Det er ikke det at det ikke er harr på elva men gyteoppgangen er over for i år. Når forholdene har tillatt det har fisket vært bra. De iverigeste har tatt mange fine og som det syntes av fiskebørsen vår så har det vært en del stor harr godt over halvkiloen. Den første harren ble tatt 1. mai. Alle som er meldt inn er tatt på flue og det har vært spørsmål fra noen hva som harren tar. Siden vannet har vært kaldt og til dels mye vann er det nymfe som er tingen, gjerne med bly eller kulehode. De som har spurt om råd har fått dette tipset. Vi har fått melding om at noen ikke respekterer fisken og bare kaster den på land. Dette er ikke akseptabelt! Fisken skal behandles med respekt om det er harr, ørret eller for den sags skyld abbor. Slike hendelser ønsker vi ikke å se i fremtiden.

Vår gapahuk ved Høljedammen er et populært sted. Ved motorhelgen på Skreia gikk den som badehus. Dette er helt greit for den er oppsatt til bruk ved elva. Vi ønsker derimot at folk tar med seg søppelet sitt. Det fylles fort opp og parkvesenet vårt må rykke ut og ta med det som ligger igjen hjem til seg selv....

Vi har siden sist mottatt en rapport om tilstanden til bunndyra i elva. Det viser seg at de har klart seg bedre enn fisken og det er overaskende bra mange steder. Gjødsel innholdet i vannet er fremdeles faretruende høyt men det ser ikke ut til å påvirke bunndyra så mye. I en del sidebekker ble det klassifisert som bra.
Fisket etter ørret har vært labert men det er tatt fisk over halvkiloen og selv redaktøren har lugget borti fisk denne uken. Fiskebørsen etter ørret kommer ikke i gang før Mjøsørreten melder seg på og det blir når vannet kommer opp på nivåer som fisken finner det riktig å gå opp på.

Det jobbes nå med et prosjekt for å restaurere elva tilbake til slik den var før kanaliseringen ble gjort. Et prosjekt som skal finansieres av NVE med støtte av både kommunen og fylkesmannen skal får dette gjennomført. Dette ligger fremdeles på planleggings stadiet men i disse dager sender vi inn kart over strekninger vi mener må rustes opp. Det legges opp til godt samarbeid med de berørte parter og når dette blir gjennomført vil det forbedre forholdene i elva betraktelig. Mere om dette når vi vet mere.

Vi er også bedt inn på møte med de nye eierne i Kvernum Bruk for et møte og hvordan de ønsker å samarbeide med oss, meget positivt!

Skitt fiske
LEFF

 

 

sitemap
Copyright © Lenaelvens Fiskerforening Rediger / Powered by Dynasite.no