August info

 

Mjøsørreten har kommet på elva og de første har kommet på fiskebørsen her på sidene våre og i Totens blad. Nytt av året er at vekten på fisken som blir meldt inn med lengdemål vil bli regnet ut vekt etter en K-faktor på 1,2. Det er denne faktoren som blir bruk på fiskekonkurransene på Mjøsa der det ikke er lov å veie inn fisk men må dokumenteres men bilde på en måleplanke. Fult så nøye er det ikke i Lenaelva men foreningen ønsker et lengdemål når fisken ikke er veid. Foreningen ønsker at flest mulig fisk settes tilbake i elva etter den er fanget. det går vanligvis rundt 200 mjøsørret i elva hver sesong og skal fisket kunne foregå som i dag også i fremtiden må flest mulig fisk få muligheten til å gyte. Derfor håper foreningen at folk fisker for opplevelsen, ikke for maten. Det har vært diskusjoner om dette med både innmelding og c&r. Uansett hvor enig eller uenig man er så er dette for å kontrollere bestanden og ønske at fisket kan fortsette som i dag fremover også.  Hvis det hadde vært så få gytefisk i en lakseelv så ville sannsynligvis fisket vært stoppet.

Det har vært tre litt større regnskyll i juli slik vannføringen kom opp i 8 m3. Hver gang vannføringen gikk opp kom det opp fisk fra Mjøsa. Det er lite vann i grunnen slik at vannet faller fort ned til 1,5 m3 og da stopper oppgangen. Fisk eller ikke, det har vært veldig fint ved elva noen morgener denne måneden.

Den nye fella vår er klar og Smitek har gjort en meget flott jobb. Bare ramma står igjen. Fella er kledd med aluminium rister og dette er meget solid. Sparebankstiftelsen har sammen med Totens sparebank har hjulpet oss økonomisk så tusen takk til dem. Per dags dato har det ikke gått fisk i fella men det er bare et tidsspørsmål.

Husk vi ønsker flest mulig gytefisk. Sett derfor ut igjen fisken. Ingen skal føle skam for å ta med en eller to fisk hjem men mat får man kjøpt på butikken. Slike opplevelser som når storørreten biter kan ikke kjøpes. Hjelp oss med dette nå og ta del i fisket med ønske om en stor opplevelse.

Skitt fiske.

Leff

 

sitemap
Copyright © Lenaelvens Fiskerforening Rediger / Powered by Dynasite.no