Opptur !

 

Der er feriemåneden juli og en del nytt har kommet på banen men først..

Det vi regner som harrsesong er over men å kunne kåre en harrkonge i år er vanskelig for det er tatt fem harr på 44 cm og med k-faktor 1 veier disse 852 gram. Ryktet sier det er mistet mye større harr som endte i høylytte skjellsord fra fiskeren men altså siden fiskene var like lange ble det fem fisker på topp dette året. Harrfiske var meget bra og de iverigeste hadde på land over femti fisk. Litt pr rundt harrfisket har lokket til oss fiskere fra fjern og nær og vi håper mange av disse hadde en god opplevelse. Harrfiske i elv har blitt en sjeldenhet rundt Mjøsa så vi må takke alle som har satt tilbake harren i elva som et bidrag til godt harrfiske også neste år.

Vår stamfisk felle er gammel og fått mye juling opp gjennom årene. Med bidrag fra både Totens Sparebank og ikke minst sparebankstiftelsen har vi fått midler til å skifte ut det meste. Inntaket blir rettet opp stivet med ekstra jern samt den gamle nettingen i fella blir erstatte med aluminium nett som skal tåle mye. Her kommer det bilder og info når den er ferdig.

Lenge har vi  jobbet med et prosjekt for restaurering av elva. Gravingen på åttitallet med flomsikring og terskel bygging ga dårligere forhold for fisken. Fjerning av stein og utretting av kulper er ikke god medisin i en ørret elv. Et samarbeid med fylkesmannen, kommunen og fiskeforeningen resulterte i en søknad til NVE om å prøve å få elva tilbake omtrent som den var. Nå er det bare muntlig bekreftet at det gis tilskudd men NVE tilfører en stor sum i form av graving og tilrettelegging til Lenaelva. En lang kamp er nå til å gå ut med seier!
Også dette må vi komme tilbake med når ting er bekreftet.

Etter mange gleder må det nok komme en nedtur igjen. Sist uke ble det meldt om død fisk i en bekk på Lena. Det ble rykket ut og vår mann på stedet fant mange døde et års ørret i bekken. Denne bekken har vært død flere ganger men fisken etablerer seg stadig på ny og nå så det riktig så bra ut men nå må den starte på nytt igjen. Saken er meldt kommunen og media fulgte bra opp. Om det blir noen synder i denne saken er tvilsom og det kan også ha vært et uhell som ga utslippet.

Vi jobber også med andre prosjekter blant annet i Håjen men ting tar tid, dessverre.
Vannføringen vil nå styre oppgangen fra Mjøsa. Kommer det mye vann vil ørreten komme på elva i Juli. Som alle andre år oppfordrer vi også i år til c&r. På et vanlig år går det opp ca 200- 250 ørreter og det er lite å høste fra. Bidra derfor til godt fiske i årene som kommer ved å sette fisken tilbake. Vi godtar cm mål og all fisk som blir meldt inn blir målt etter K- faktor 1,2 dette året.  

Skitt fiske

LEFF

 

sitemap
Copyright © Lenaelvens Fiskerforening Rediger / Powered by Dynasite.no