Mai info

 

Det er mai og harren er på elva. Fisket etter elveørreten er også i gang og det er meldt om flere fine fisker.

Fiskebørsen har kommet i gang for i år. Som det har vært de siste årene blir fiskebørsen en ren harr børs før ferien. Elveørreten er sjelden og truet slik at fiskeforeningen ikke ønsker og oppfordre til fiske på den. Når Mjøsørreten kommer på elva vil den komme inn på fiskebørsen og dominere den. Fiskebørsen går som før frem til elva stenger 9.septermber. Fisk meldes som før til terje@lenaelva.no og harr over 38 cm og ørret over 42 cm skal meldes inn. Fiskebørsen publiseres hver uke i Totens Blad og på nettsidene til fiskeforeningen. Vi oppfordrer sterkt til fang og slipp fiske noe vi er sikre på at er veien og gå fremover.

Harrfiske har til tider vært bra og det er tatt stor harr på 44 cm. Det er mistet fisk som skal ha vært betydelig større så de finnes, det vet vi. De fleste harrene er tatt på nymfe men både mark og spinner kan være effektive agn nå.

Østre Toten Kommune har søk NVE om midler til resturering av deler av elva. Foreningen har skissert hva vi ønsker av tiltak for å få elva tilbake i naturlig stand. Kommunen skal ha ros for velvilje rundt dette og de har stått for hele søknadsprossesen og dette ser bra ut. Søknaden er slik vi forstår det godkjent men av div grunner ikke gitt tilsagn til enda. Vi gjengir noe av svaret fra NVE og har tro på at dette blir bra.

«NVE kan dessverre ikke gi tilsagn om tilskudd til tiltaket på nåværende tidspunkt på bakgrunn av NVEs ramme for tilskudd. Vi vil foreta en ny vurdering av situasjonen i begynnelsen av juni 2020, og gi et endelig svar på søknad fra Østre Toten kommune etter dette. Hvis vi ikke kan gi tilsagn om tilskudd til tiltaket nå i 2020, vil vi vurdere søknaden på nytt for 2021. Det vil si at dere ikke trenger søke om tilskudd på nytt innen 1. juli 2020. Dersom dere ønsker å endre søknaden, må dere gi beskjed til NVE innen 31. mai 2020 og søke på nytt innen 1. juli 2020»

Følg med vi kommer tilbake med nye oppdateringer rundt dette.

 

sitemap
Copyright © Lenaelvens Fiskerforening Rediger / Powered by Dynasite.no