Juni info

 

Lenaelva var ikke død

 

Det har vært knyttet spenning til fisket i Lenaelva denne våren. Utsiktene med ut slipp og forsuring har ikke vært positive. Allerede tidlig ble den første elveørreten meldt inn og harren var på elva tidlig. Formann i fiskeforeningen har blitt optimist etter at fisket av harr har til tider vært fantastisk. På fiskebørsen er det registrert mange harr over 600 gram og fiskere oppover elva har meldt om bedre forekomster av elveørret enn på lang tid. Formannen vil trekke frem at de store klekkingene av døgnfluer som man ikke har sett på mange år. Både i de øverste og nedre delene av elva har man sett dette og dette tyder på bedre miljø for bunndyra som er viktige i økosystemet. En ordentlig glad historie ble til da fem år gamle Thea R Bakkely som bor nederst på Krabyskogen skulle fiske sammen med sin far. Det gikk ikke bedre enn at Thea fikk på en ørret på hele 805 gram noe som var stor stas. Fisk og fisker ble behørige fotografert og dokumentert og jenta fikk en opplevelse hun vil huske lenge.  Denne fisken kommer sammen med flere andre elveørreter på fiskebørsen etter ferien siden vi fremdeles ikke ønsker å promotere fisket etter elveørret.

Harren har vært på elva lenge og fisket har foregått i over en måned. De iverigeste har nå over 50 harr og har vært meget fornøyde både med størrelsen og mengden med fisk. Forøvrig har vårt «parkvesen» lagt ned en jobb i de nedre delene av elva og fiskestien fra Høljedammen og oppover er forlenget og flere krakker er laget. Dette har blitt meget bra men respekter bondens åker. Vi lever på nåde fra grunneiere og det betyr mye at ingen tramper eller kjører i åkeren.

Vi har ventet på at utbyggingen av renseanleggene i Kolbu skulle komme i gang men denne gang ei. Dette på grunn av Corona utbruddet. Det skal ikke legges skjul på at vi er noe forundret over dette for alle entreprenører som kunne tatt dette oppdraget har vært i drift. Det er søkt om utsettelse og det er innvilget, vi avventer en uttalelse fra fylkesmannen om dette. Med det samme så ble nok en skuffelse da en møkkjeller sprang lekk i Vestre Toten. Selv om bruket ligger i Vestre Toten så drenerer jorda til Lenaelva og dermed fikk vi litt gjødsel på kjøpet. Nå var vannstanden bra så etter alle solemerker har dette gått bra. Gårdbrukeren hadde også reagert raskt og fikk avverget mye som kunne gått galt.

Det nærmer seg at mjøsørreten gjør sin besøkelse i elva. Blir det vann nok kan de første komme i juni. Nå ble det en kjempesesong i fjor med mye stor fisk. Problemet var vel at antallet ikke var større enn tidligere. Dette styrker oss i troen på at c&r er tingen fremover. Skal vi oppleve godt fiske fremover også må mye av fisken settes tilbake, vi trenger all gytefisk vi kan få. Tilslutt også et innspill til mjøsfiskerene. I dagens verden er det ikke nødvendig å veie inn fisken.  Tenger du ikke fisken som mat så sett den ut igjen! Alle har selvsagt rett til en matfisk eller en trofe fisk men flere elver trenger gytefisken. På vår fiskebørs har vi ligget mellom 65-75% c&r, slik bør det være mulig å få til på alle konkurranser. Dette må ikke misforstås for vi jobber for en større bestand i elva, ikke motarbeidelse av mjøsfiske. Høstingsprinsippet bør ha gått ut på dato men det danskene kaller lystfiske har tiden foran seg.

 

Skitt fiske

LEFF

 

 

sitemap
Copyright © Lenaelvens Fiskerforening Rediger / Powered by Dynasite.no