Det er håp

 

Det er håp i hengende snøre.

 

Fisket oppover i Lenaelva har ikke vært bra de siste årene. Bestanden av elveørret er historisk lav, både vanlig fiske og el fiske i offentlig oppdrag viser det. Grunnene til dette kan være flere men det er bevist at den store industrien med grønnsaksvasking i Kolbu har bidratt med meget høye verdier av gjødsel og tilslamming av elvebunnen har gjort livet vanskelig for fisken er klart. Som følge av dette sendte Fylkesmannen ut et krav til de som driver denne industrien sist høst om at de må søke om konsesjon for sin virksomhet. Etter hva vi tror så vil ingen få utslipps tillatelse for å slippe ut noe i nærheten av hva de har gjort så utslippene må renses for både slam og gjødsel.
Nå vil ikke dette skje over natten men over en tidshorisont på to tre år vil vann kvaliteten bedres og elvebunnen renses med flommer som vil komme. Dette gjør at nå tro vi på fremtiden igjen.De kravene som er sendt ut er en følge at vannprøvene som fiskeforeningen har tatt for oppdragsgiver i fylket. Over tre år har vi tatt rundt 300 vannprøver. Hver runde med vannprøver har tatt tre timer og det er kjørt over sju mil med bil. Dette sier litt om hvilken innsats fiskeforeningen har lagt ned for å bedre kvaliteten i elva.
Litt forundret er vi nok siden fylkesmannen vil ha en ny runde med vannprøver i år også. Hele 19 prøvepunkter langs hele elva vil de kjøre i år. Vi må bare vente på at flaskene kommer og organisere oss til innsatts igjen.

Fiskebørsen i fjor ble vunnet av Robert Meisterplass og endelig har han fått premien som var satt opp av Totens blad og fiskeforeningen. I år satser vi noe annerledes med å kun trykke harrbørsen i avisen. Dette for å minske trykket på en presset stamme med elveørret. Vi tar fremdeles imot innmeldinger på elveørret men den kommer ikke på trykk før etter ferien.
Fisket etter harr vil komme i gang så fort flommen går ned og kan være meget bra når forholdene ligger til rette for det. Harr over 600 gram meldes terje@lenaelva.no på vanligvis og harrbørsen vil bli trykket i Totens blad frem til de tar ferie.
Når vi skriver august vil fiskebørsen gå som vanlig igjen siden vi da regner med at Mjøsørreten er på elva og vil dominere fiskebørsen. Husk, send inn bilder!

Per dags dato har vi flom i elva men elva vil falle ganske fort når været blir litt annerledes. Da vil fisket komme i gang. Fokus på det gode harrfisket vil altså komme og vi vil komme med you tube filmer om det med tiden.

Ha en fin sesong og husk vi oppfordrer til c&r på all fisk. Alt med måte selvsagt men all fisk som settes tilbake må regnes som en tilvekst.

 

 

sitemap
Copyright © Lenaelvens Fiskerforening Rediger / Powered by Dynasite.no