Tørke sommer

 

Det har vært den tørreste sommeren i manns minne og elva har vært så lita at den har liknet på en sildrebekk. På målestasjonen på Lena ble det målt 17 liter per sekund mot at det var oppe i 47000 liter under flommen i vår, dette kalles kontraster. Av denne grunnen er det ikke meldt inn fisk på vår fiskebørs siden sist i mai!

Vannkvaliteten er et stadig tilbakevendende tema. Vi kjører for tredje året på rad vannprøver for fylket. Hele 17 prøvestasjoner langs hele elva blir besøkt hver 14. dag. Vår formann har nå snart tatt 400 vannprøver! Vi har ikke fått noen tilbakemelding på årets prøver men som vi kan se av bildet så er det ikke bare bra.

Nivåene av gjødsel er høye og de som slipper ut mest har nå kommet et stykke på vei på hvordan dette lar seg rense. Det har vært møter mellom grønnsaksvaskerene og fylkesmannen og hvordan saken står kan du lese her. https://www.fylkesmannen.no/Oppland/Miljo-og-klima/Forurensning/framdriftsplan-for-utslippstillatelser-for-gronnsaksvaskerier-pa-toten/

Det har også siden sist vært en befaring med NVE og fylket i elva. Hensikten er å kartlegge behovet for restaurering etter kanaliseringen for mange år siden. Nestformannen stilte opp på befaringen og ga sin klare mening om hva som burde gjøres og ble møtt med velvilje hos NVE. Meget positivt dette.
Det ble bestemt at restaureringen skal starte i nedre deler av elva.

Demningen i Håjendammen har lenge vær dårlig. Is og vann har herjet med en ikke helt for bra konstruksjon slik at det hadde blitt flere store hull oppe på demningen. Det har vært planer om å rette på dette i flere år men nå tok Lenaelvens fiskeforening tak i saken. Dammen er viktig for fisken rundt Lena siden fisken søker mot dammen for overvintring. Fredag ble det støpt i hullene slik at demningen ser hel ut igjen. Hele 4,5 kubikkmeter betong ble pumpet ut med betongpumpe og 35 meter slange. Fiskeforeningen tror at nå er det gode sjanser for at demningen holder i mange år til. Det er fremdeles ting som skulle vært utbedret men siden fiskeforeningen koster dette av egen kasse må det vente noen år.

Tørke til tross, nå må det snart komme vann. Det er ikke bare elendighet om det kan forstås slik. Det er observert godt med små fisk på de nederste strekkene og i kulper oppover er det også liv. Om elva stiger så kommer det Mjøsørret snart og da starter moroa.
Skitt fiske.

 

sitemap
Copyright © Lenaelvens Fiskerforening Rediger / Powered by Dynasite.no