God jul

 

Det nærmer seg jul og virksomheten i foreningen er nærmest over, det er bare fiskekortene som skal samles inn igjen. Det bør være en rask sak å få orden på slik som sesongen ble. Slike sesonger tærer på kontoen til foreningen men vi har kroner på bok slik at det går rundt likevel.

Som kjent kom det noe fisk etter elva stengte og det har passert 55 fisk i fella på Skreia. Sju Mjøsørreter ble plukket ut som stamfisk og måtte levere rogn til fremtidige generasjoner. Nå lå forholdene til rette for rognplanting så ca 7000 rogn ble fordelt på 20 vibertbokser sponset velvillig av Totens Bank. Boksene er plassert i sidebekker og helt øverst i hovedelva der vannet er rent. Det er ventet at rogna klekker på vårparten men at yngelen blir i grusen/boksen frem til juni neste år. La derfor boksene ligge om du skulle se en. Hvis overlevelsen i boksene er like bra som sist vil dette gi et meget bra tilskudd til stammen i elva. Klekke prosenten i boksene ligger fort opp mot 100 % noe som gjør denne måten suveren som kultivering.

Se vår video her  www.youtube.com/watch?v=QXtlrTfHAq0

Vannkvaliteten er endret i løpet av høsten. Vannprøvene vi får viser en betydelig bedring rundt grønnsaksvaskerene. Dette har sammenheng med at alle har fått pålegg om å grave ut og rense opp i sine fangdammer. Dette har gitt en meget positiv effekt! Andelen med gjødsel i elva er fremdeles høy og er også sesong påvirket av andre landbruks aktiviteter. Når det er pløyd jord og regn påvirker dette småbekkene som renner forbi, dette går klart frem fra vannprøvene.
Vi har nå over fire år tatt over 400 vannprøver og det er kjørt flere hundre mil med bil for å komme frem til prøvepunktene. La oss nå håpe at nå er de prøvene som er nødvendig tatt slik at det blir resultater av dette.

I høst har det vært satset litt på jakt. Det er en stor bestand av laksand i elva men jaktstarten den 15.sept har gjort den vanskelig å jakte på men i år hadde ikke anda rukket å trekke ut. Rundt 20 ender er skutt og dette vil hjelpe på for småfisken. En and kan fort spise en halv kilo fisk om dagen og det er mange små på halvkiloen...
Det har også vært mye småfisk i magen på de endene som er skutt.
Vi har søkt om tidligere jaktstart men dette har vi foreløpig fått avslag på men skam den som gir seg. Det er gitt tillatelser noen lakseelver så hvorfor skal ikke vi får det? Saken er sendt videre.

Som de sier i Flåklypa «underhånden har vi fått vite» at en grunneier har demt opp en viktig sideelv og brukt en flotørpumpe til å ta ut det vesle vannet som har kommet i sommer. Fylkesmannen kom over denne demningen og sendte pålegg om at den skulle rives fort noe som grunneieren respekterte.
Grunneiere lengere ned har plukket strandet fisk i hele sommer og var fortvilet over slik det var.

Lenaelvens fiskerforening vil takke alle har støttet oss i 2018 og vi kommer tilbake med mere i 2019.

Selv om det er tidlig så ønskes en god jul fra oss.

 

sitemap
Copyright © Lenaelvens Fiskerforening Rediger / Powered by Dynasite.no