Sesongslutt

 

Fiskesesongen i Lenaelva er over og det ble tidenes dårligste sesong sett fra fiskerennes synsvinkel.
Det er ikke meldt inn en eneste ørret over 750 gram og fiskebørsen ble vunnet på en harr på 43 cm. Det er meldt inn to harrer på denne størrelsen og begge er satt tilbake i elva så det er meget mulig at det er samme fisken som er tatt to ganger. Det er Mats Andersen og Per Erik Halvorsrud som har fått denne fisken. Vi gratulerer samtidig mener vi at dette er et bevis for at c&r har noe for seg.
Fiskebørsen ligger ute nå og er uendret siden 26 mai ...Det er den lave vannstanden som har skylden for det dårlige fisket. På det laveste rant det 17 liter per sekund ved målestasjonen på Lena der det skal være en minimums vannføring på 150 liter. Det ble sluppet på vann der det var mulig noe som har berget det som er av fisk. Det er mange som vil ha vann og det har vært kamp om det som har vært. Mange har rett til vanning og det har vært en del henvendelser rundt det noe vi har sendt videre.

Oppgang av mjøsørret har det ikke vært. Helt nederst er det helt flat elv og der har det ikke vært mulig å komme frem på det vannet som elva har. Typisk nok kom det vann dagen etter elva stengte. Nå er det ikke så galt at det ikke er godt for noe. Vi har satt ned fella og nå vil vi ha stålkontroll på hvordan oppgangen blir. Alle fiskene som skal opp i Åsdammen blir fanget og merket. Årets første var en flott hanfisk på 58 cm, knall rund og hadde nok en k-faktor på opp mot 1,3. Sist det ikke var vann nok til at fisken gikk fikk vi inn rundt 150 Mjøsørreter i fella. Nå ligger forholdene til rett for en slik oppgang igjen. Time wil show men nå ligger det til rette for en god gytesesong igjen.

Siden bestanden er lav på mange steder har vi kjøpt inn settefisk. 500 store ørret er satt ut på flere steder så det skal finnes fisk over hele elva.

 

Litt info til slutt. NVE har vært på befaring for å se på mulighetene for å restaurere deler av elva som er kanalisert. Formannen har tatt på seg å merke av på kart hvor det er gravet i elva. Kartene skal sendes inn så for vi se da hva som kommer ut av dette. Ønsket fra både fiskeforeningen og fiskeforvalteren er at det startes nederst i elva. Det mangler gyteplasser og stein i elva. Vi kommer til å følge opp dette.
Vi kommer med info rundt oppgangen både her og på vår FB side utover høsten.

 

sitemap
Copyright © Lenaelvens Fiskerforening Rediger / Powered by Dynasite.no